ADS-B

Allikas: Traadita Wiki by Jan & Co.

ADS-B e. Automatic dependent surveillance-broadcast

ADS-B on uus tehnoloogia, mis ühendab endas KOMMUNIKATSIOONI - NAVIGATSIOONI - SEIRE lennuliikluse juhtimises.

 • Automatic - alati "ON", saadab perioodiliselt informatsiooni
 • Dependent - toetub väga täpsel GNSS positsioneerimisel (positsioon ja kiirus)
 • Surveillance - paneb paika lennuki , sõidukite või maapealsete jaamade takistuse.
 • Broadcast - saadetud andmed on kättesaadavad kõigile, kellel on vastuvõtjaga seadmed.


Tööpõhimõte

ADS-B saatja perioodiliselt saadab

 • unikaalse idendi
 • 3D positsiooni ja kiirusvektori GPS-lt

ADS-B vastuvõtja võtab vastu

 • andmeid lähedalasuvatest ADS-B saatjatest
 • lennuliiklus ja ilmastiku andmeid maapealsetelt jaamadelt

ADS-B transiiver saadab ja võtab vastu signaale.

Olemas on kahte tüüpi ADS-B seadmeid

Mode S/ES 1090 MHz

 • 1090 MHz laiendatud ES ja UAT
 • Mode-S põhinev süsteem
 • Saab kasutada ainult suurte lennukite avioonika süsteemidega


UAT 978 MHz (kavatsetud üldlennunduseks)

 • 978 MHz andmelink
 • Standard väiksetele lennukitele
 • Kerge kaaluga
 • Suhteliselt lihtsad kasutajaliidesed
 • "Universal Access Transceiver"
 • arendatud Mitre poolt FAA jaoks aastal 1997-98, et ületada nõrkus sagedusel 1090 MHz
 • on olnud kasutusel FAA Alaska Regiooni CAPSTONE programmis alates 2000 aastast
 • 978 MHZ on moduleeritud kiirusega 1.05 Mbps
 • 256-bitti "payload" (420 ms) igaüks 800 msek
 • Maksimaalne latentsus 1.2 msek. ~900 msek on nominaalne
 • 978 MHz ei ole tuntud sagedus ülemaailmselt, kus esineb signaalide konflikte
 • kõige lähedasem raadiosagedus spektri seadmed on DME sagedused


ADS-B usaldatavus ja täpsus

ADS-B kasutab digitaalsõnumit "payload", mis on binaarsüsteemis. Sõnum on üldjuhul 100% õige ning sõnumi terviklikkus on kõigil kaugustel sama.


ADS-B S/ES 1090 MHz tööpõhimõte

Fail:ADS-B.png

Miks ADS-B vajalik on?

Air Traffic Mainetance System vajab ADS-B

 • radarid on suured, kallid ja vanad
 • radarite ulatus on limiteeritud kaugusega, maastiku ja atmosfääriliste tingimustega

Lennuki operaatorid vajavad ADS-B

 • sest see muutub kohustuslikuks 2014 aastal
 • ADS-B võimaldab tõhusamat marsruutimist
 • see parandab turvalisust ning saab kasulikke andmeid lennuliiklusest ja ilmastikust


ADS-B saatja -1090 MHz ja 978 MHz eelised ja puudused

1090 MHz

Eelised

 • Nõutav kõrgemal kui 18 000 jalga
 • Integreeritud koos Mode-S ES transpondriga
 • Integreeritud transponder ja ADS-B juhtimisseade

Puudused

 • Vanemad lennukid vajavad uuemat transpondrit ja oluliselt uuendust installitavate seadmetega


978 MHz

Eelised

 • Eksisteerib rahumeelselt koos olemasoleva transpondriga
 • Odav
 • FAA eelistatud lahendus väike lennukitele

Puudused

 • Vajab lisa juhtimisseadet
 • Limiteeritud alla 18 000 jala

ADS-B IN ja OUT

ADS-B koosneb kahest erinevast teenusest- ADS-B Out ja ADS-B In. Need kaks erinevat teenust vahetavad radarid peagi välja kontrollides lennukit üle maailma. ADS-B süsteem annab liikluse ja graafilise ilmastiku informatsiooni läbi TIS-B ja FIS-B rakenduste.

ADS-B tõstab turvalisust tunduvalt tehes lennukit tähtavaks reaalajas, seega on lennuk nähtav ka ATC jaoks ja teistele sobivatele ADS-B-ga varustatud lennukitele. Positsiooni ja kiiruse andmed edastatakse iga sekund.

ADS-B „OUT“

ADS-B saatja võimaldab saada identi, positsiooni, kõrguse, vektorkiiruse lennukilt, mis on avastatud ja kuvatud lennuliiklus juhtimisele. Tüüpiliselt toimub saade kaks korda sekundis.

ADS-B „IN“

Lennuk võib olla varustatud CDTI(display) ja ühendatud vastuvõtjaga. Eelmise kahe seadmega on võimalik kuvada ADS-B „OUT“ lennuki saate positsioon. CDTI(display) on olemas ka manuaalseid ja paneeli paigaldusega ning saab kombineerida teiste süsteemidega, nagu näiteks liikuvad kaartid navigatsiooni ekraanidel.

Videod

Välised lingid