ASCII

Allikas: Traadita Wiki by Jan & Co.

American Standard Code for Information Interchange - Ameerika standardne infovahetuse kood

See üldkasutatav kahendkood koosneb 128 sümbolist (tähed, numbrid, kirjavahemärgid ja erisümbolid, kuid puuduvad täpitähed) ning võimaldab korrektset andmevahetust tarkvara ja riistvara vahel.

Standardi esimene versioon avaldati 1963, viimased uuendused tehti 1986.

ASCII on 7-bitine, mistõttu saab temaga väljendada 27=128 erinevat märki, milledest 95 on prinditavad. Baidi viimane bitt oli reeglina reserveeritud paarsusbitt veatöötluseks.

ASCII-keelemärkide tabel

 | 00 nul| 01 soh| 02 stx| 03 etx| 04 eot| 05 enq| 06 ack| 07 bel|
 | 08 bs | 09 ht | 0a nl | 0b vt | 0c np | 0d cr | 0e so | 0f si |
 | 10 dle| 11 dc1| 12 dc2| 13 dc3| 14 dc4| 15 nak| 16 syn| 17 etb|
 | 18 can| 19 em | 1a sub| 1b esc| 1c fs | 1d gs | 1e rs | 1f us |
 | 20 sp | 21  ! | 22 " | 23 # | 24 $ | 25  % | 26 & | 27 ' |
 | 28 ( | 29 ) | 2a * | 2b + | 2c , | 2d - | 2e . | 2f / |
 | 30 0 | 31 1 | 32 2 | 33 3 | 34 4 | 35 5 | 36 6 | 37 7 |
 | 38 8 | 39 9 | 3a  : | 3b  ; | 3c < | 3d = | 3e > | 3f  ? |
 | 40 @ | 41 A | 42 B | 43 C | 44 D | 45 E | 46 F | 47 G |
 | 48 H | 49 I | 4a J | 4b K | 4c L | 4d M | 4e N | 4f O |
 | 50 P | 51 Q | 52 R | 53 S | 54 T | 55 U | 56 V | 57 W |
 | 58 X | 59 Y | 5a Z | 5b [ | 5c \ | 5d ] | 5e ^ | 5f _ |
 | 60 ` | 61 a | 62 b | 63 c | 64 d | 65 e | 66 f | 67 g |
 | 68 h | 69 i | 6a j | 6b k | 6c l | 6d m | 6e n | 6f o |
 | 70 p | 71 q | 72 r | 73 s | 74 t | 75 u | 76 v | 77 w |
 | 78 x | 79 y | 7a z | 7b { | 7c | | 7d } | 7e ~ | 7f del|