Antenni häälestamine (Raadioside)

Allikas: Traadita Wiki by Jan & Co.

Õigesti ehitatud antenn kiirgab kogu saatjast saabunud signaali elektromagnetlainetena. Sageli juhtub, et osa saatja poolt kiiratud signaalist jõuab mööda antennikaablit ringiga saatja juurde tagasi. See on tingitud sellest, et antenni mõõtmed ja teised parameetrid ei ole antud lainepikkuse jaoks “ideaalsed”. Mida suurem osa signaalist antennist tagasi peegeldub, seda tõsisemad tagajärjed sellel on. Lisaks kiiratud signaali võimsuse vähenemisele võib kahjustada võib saada transiiveri lõppaste, ka võib antennikaabel transiiverist lähtunud ja antennist peegeldunud laine liitumisel tekkinud suurte pingete mõjul kuumeneda või isegi üles sulada.

Antenni häälestatust iseloomustab seisulainekoefitsient (ingl. k. ‘standing wave ratio, SWR’). “Ideaalse” antenni SWR = 1. Kui SWR = 3, tähendab see seda, et veerand antenni kiiratud energiast peegeldub sealt tagasi. See on ka piir, millest kõrgemat seisulainekoefitsienti ei peeta enam aktsepteeritavaks. Seisulainekoefitsienti saab mõõta vastavate mõõturitega. Väga sageli on need juba transiiverile sisse ehitatud koos S-meetriga, nii et antenni seisulainekoefitsiendi ja kiiratud või peegeldunud võimsuse saab teada, kui seada mõõtur vastavasse režiimi. On olemas ka eraldi SWR- meetrid, mis ühendatakse transiiveri ja antenni vahele. Üks võimalikest variantidest on näha alloleval joonisel.

Fail:SWR mõõtja.jpg
Tüüpiline SWR mõõtja ehitus.

Fail:SWR mõõtja ehitus.png

Dipool- ja teiste traatantennide häälestamisel talitame järgnevalt: Paigaldame häälestatava antenni tööasendisse. Ühendame antenni transiiveriga (kui kasutame transiiveri sisemist SWR-meetrit) või ühendame antenni ja transiiveri vahele välise SWR-meetri. Häälestame transiiveri soovitud töösagedusele (jätkates dipoolantenni näidet, olgu selleks 14,225 MHz). Transiiveri võimsust alandame nii palju kui võimalik. Transiiveri töörežiimiks seadke FM. Osadel transiiveritel on töörežiimide lülitil omaette asend häälestamiseks (tavaliselt kirjaga ‘TUNING’ vms). Kui see on nii, keerake lüliti sellesse asendisse.

Kui Teil on välimine SWR-meeter, tuleb see kalibreerida. Selleks on mõõteriistal tavaliselt spetsiaalne kalibreerimislüliti (‘CAL’). Vajutage mikrofoni PTT-nuppu. Transiiver läheb saatele. Reguleerige SWR meetri osuti kalibreerimisnupuga skaala viimase kriipsu kohale. Lülitage saade välja, ärge enam kalibreerimisnuppu liigutage ega muutke transiiveri võimsust. Lülitage SWR-meeter režiimi ‘SWR’. Kui Te nüüd uuesti transiiveri saatele lülitate, näitab seade seisulainekoefitsiendi suurust. Transiiveri sisemise SWR-meetri töölerakendamiseks valige mõõturi töörežiimiks ‘SWR’. Mõõdame iga 50 kHz tagant seisulainekoefitsiendi. 20 meetri lainealal võiksid mõõdetavad sagedused olla 14 000, 14 050, 14 100, 14 150, 14 200, 14 250, 14 300, 14 350 MHz. Kirjutage sagedused ja neile vastavad seisulainekoefitsiendid tabelisse, väga hästi sobib edasise töötluse jaoks mõni tabelarvutusprogramm. Leiame antenni parima häälestuse koha. See asub meie registreeritud kõvera kõige madalamas punktis oleval sagedusel. Kirjutame selle sageduse üles. Kui kõver kogu laineala algusest lõpu poole minnes ühtlaselt tõuseb, tähendab see seda, et antenn on liiga pikk ja optimaalne sagedus on amatöörlainealalt väljas. Kui kõver ainult laskub, on tegemist liiga lühikese antenniga. Liiga pika antenni puhul on võimalus antenni mõlemaid õlgu 10 cm kaupa lühemaks teha ja mõõtmisi korrata. Liiga lühikese antenni korral lihtsam on ehk korraga uus ja pikem antenn teha, kui hakata juppe otsa jätkama. Me tahtsime häälestada antenni sagedusele 14,225 MHz ehk lainepikkusele 21,09 meetrit. Oletame, et SWR miinimum asus sagedusel 14,100 MHz, see teeb lainepikkuseks 21,28 meetrit. Seega on lainepikkuste vahe 19 cm, poollainepikkuste vahe on 2 korda väiksem, ehk ca 10 cm. Mõlemat haara tuleb vähendada võrdselt, see on 5 cm. Lühendage mõlemat haara 5 cm võrra ja korrake mõõtmisi. Nüüd peaks SWR miinimum asetsema 14,225 MHz peal. Exceli tabel koos tabeli ja graafikuga on lisatud, vaadake peatüki lõpus olevasse tabelisse.