Checksum

Allikas: Traadita Wiki by Jan & Co.

Checksum e. kontollsumma

Kontrollsumma on informaatikas kasutatav mõiste räsifunktsiooni tulemist, millega teostatakse informatsioonihulga võrdväärtuskontroll. Räsifunktsiooni tulemeid iseloomustab üldjuhul kindel pikkus olenemata sisendi suurusest ja radikaalne muutus ka kõige väikematele muudatusetele sisendis (siinkohal on erandiks Panama räsifunktsioon, mille väljundi pikkus pole eelnevalt teada).

Kontrollsumma võib viidata ka omaloodud räsifunktsiooni tulemile, mis võib olla äärmiselt primitiivne. Näiteks informatsioonihulga binaarkujul esinevate ühtede summa.