Kiudoptiline kaabel

Allikas: Traadita Wiki by Jan & Co.

Fiber-optic cable e. kiudoptiline kaabel on kaabel kus kaablisoonteks on valgusimpulsse juhtivad klaas- või plastikkiud.


Kaabli töö

Kaablisse sisenenud valguskiired kanduvad piki kaablit edasi peaaegu kadudeta. Füüsikaliselt põhineb kiudoptilise kaabli töö täielikul sisepeegeldumise nähtusel. Täielik sisepeegeldumine saavutatakse kiu erilise ehitusega, kus südamiku murdumistegur erineb kiu väliskihi murdumistegurist. Kahekihilise kiu korral on kiu raadiusesuunaline murdumisteguri muutumine astmeline, kuid eri tehnoloogiatega on võimalik toota ka sujuvalt muutuva murdumisteguriga kiudu.

Liigitus