PSTN

Allikas: Traadita Wiki by Jan & Co.

PSTN e. Public Switched Telephone Network e. üldkasutatavat teenust pakkuv telefonivõrk

See on kõige tavalsiemas mõttes tavatelefoni fiksvõrk mis on rahvusvaheline telefonisüsteem, telefon kasutab ühenduseks vaskpaari kõne edastamiseks elektrilise analoogsignaali kujul. Erinevalt analoogvõrkudest toimub tänapäeval digitaaltelefonivõrkudes kõne ja andmete edastamine digitaalsel e. numbrilisel kujul. Fiksvõrkudes pakutavat kõneteenust kutsutakse inglise keeles POTS e. Plain Old Telephone Service e. lihtne vana telefoniteenus.