Klaviatuur

Allikas: Traadita Wiki by Jan & Co.
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti

Klaviatuur on välja arenenud kirjutusmasina klaviatuurist, miskasutab siiani kirjutusmasinalt pärit sümbolite jaotust, mis on arvuti käskudes andmiseks kasutatud arvuti ajaloo algusest peale.

Klaviatuurid on teataval määral standardiseeritud. Tavaliselt on klaviatuuril 101-102 klahvi (laptop'i klaviatuuril on 85-86 klahvi). Klaviatuurid jagunevad kasutatava tähestiku järgi- kasutatakse USA klaviatuure, aga ka klaviatuure, mis on kohaldatud kasutamiseks Saksamaal, Rootsis ja Soomes jne.

Klahvikombinatsioonid

On kasulikud käskude kiireks sisestamiseks. Klahvikombinatsiooni puhul tuleb esimesena mainitud klahv (id) alla vajutada ja nii hoida ning siis vajutada järgmist. Näiteks Ctrl+Alt+Delete Vajuta korraga alla Control ja Alt ja siis klõpsa üks kord Delete klahvi! Mis juhtus? Ilmus dialoog nimega End Task, mille abil saab arvutis näiteks kinnijooksnud programme sulgeda. Kui Ctrl ja Alt alla vajutada ja siis Delete'i klõbistada, teeb arvuti restardi. Klahvikombinatsioonid sõltuvad tavaliselt kasutatavast programmist, kuid on ka selliseid mis paljude programmide puhul üht ja sama tähendavad, näiteks:

Ctrl+C - kopeerimine (Copy) Ctrl+V - kleepimine (Paste) Alt+F4 - programmi sulgemine

Sisestamine

On andmete tippimine klaviatuurilt + reavahetusklahvi (klahv ENTER) vajutamine.

Klaviatuuri olulisemad klahvid:

Ühe märgiga klahvid- lihtvajutus annab väiketähe, Shift+klahv SUURTÄHE (Caps Lock muudab mõju vastupidiseks)

Kahe ja kolme märgiga klahvid- alumine sümbol klahvi lihtvajutusel, ülemine vasakpoo Shift + klahv , ülemine parempoolne Alt Gr + klahv

Enter - klahv on tähistatud kõverjoone abil (ülevalt alla ja vasakule noolekõverik). Klahv ENTER asub klaviatuuri keskosas ja on kõige kogukam. (Lisaks sellele on klahv ENTER ka klaviatuuri parempoolses alumises nurgas). Mõnedel klaviatuuridel on ENTER asemel kirjutatud RETURN. Tekstiredaktorites saab tema abil viia kursori järgmise rea algusesse. Üldiselt aga vajutatakse teda mingi käsu täitmiseks. Enter on ka klaviatuuri parempoolses alumises nurgas.

Escape ehk Esc - asub klaviatuuri vasakus ülaservas. Selle klahvi abil saab tavaliselt paraj tehtava tegevuse katkestada. Võrdne Cancel - käsuga. Siiski oleneb mõju operatsioonisüste või parasjagu aktiivsest rakendusprogrammist Space ehk Spacebar ehk tühik on klahv, mida kasutatakse kahe sõna eraldamiseks. Kõige pikem klahv klaviatuuril!

Backspace asub klahvi ENTER kohal ja on tähistatud vasak-noole abil. Viib kursori ühe m võrra vasakule, kustutades kursori ees seisnud sümboli. Vajalik kursorist vasakule jääva m kustutamiseks (kursorist paremale jääva märgi kustutab DELETE-klahv).

Kustutusklahv - kustutab märgitud objekti või kursorist paremal oleva sümboli

Shift - klahv on tähistatud rasvase üles-noolega. SHIFT klahve on klaviatuuril kaks ja need asuvad klaviatuuri alaosas. Kui CAPS LOCK on välja lülitatud, siis saab SHIFT-klahvi all hoides mõnd tähte vajutades suurtähe, kui aga CAPS LOCK on sisse lülitatud, siis trükitakse ainult suurtähed.

Caps lock asub klaviatuuri vasakul äärel. Kui tavaliselt täheklahve vajutades ilmuvad ekra väikesed tähed, siis korra CAPS LOCKi vajutades ilmuvad edasi ainult suurtähed. Mõjub klahv ainult täheklahvidele. Klaviatuuri paremal ülaservas on tavaliselt ka tuli, mis näitab, trükitakse suurtähti (tuli põleb) või mitte (tuli ei põle).

SHIFT- klahvi all hoides saab muudelt klahvidelt ülemise märgi.

Tab - klahv asub klaviatuuri vasakus servas ja on tähistatud kahe vastassuunalise noole ab Andmete sisestamisel liigutab vajutus klahvile TAB kursori 4-8 märki edasi, jättes tühja k Kui arvuti toob ekraanile mõne dialoogiakna, saab TAB-klahviga liikuda erinevate valikut vahel.

Control - juhtklahv - kasutatakse ainult koos mõne teise klahviga, et sisestada rakendusprogrammi või operatsioonisüsteemi funktsioone või käske. Word – Ctrl+N – uue dokumenid avamine.

Alt - muuteklahv - kasutatakse rakendusprogrammides üksikult ja koos teiste klahvidega mitmesugustel eesmärkidel ning seega sõltub tema mõju täidetavast programmist.

Alt Gr - parempoolne muuteklahv - on klahv, mida all hoides saab klaviatuurilt sisestada klahvidel olevaid kolmandaid sümboleid, näiteks @ £ $ € { [ ] } aga ka näiteks š ja ž.

Nooleklahvid - kursori juhtimiseks

Katsetamiseks ava programm Notepad (Start > Programs > Accessories > Notepad) ja proovi järele.

Teised klaviatuuri klahvid

Funktsiooniklahvid - f1 ; f2 ; f3 jne. - asuvad klaviatuuri ülaosas. Vajutades mingit funktsionaalklahvi, teostatakse tavaliselt mingi tegevus. Mõju sõltub kasutusel olevast programmist.

F1 avab tavaliselt abiinfo (Help)

Insert - kasutatakse märkide vahelelisamiseks. Lisamisel nihkuvad kõik lisamiskohast paremal asuvad sümbolid paremale. Mõnede rakendusprogrammide puhul toimib ühekordne vajutus sellele klahvile lisamisrežiimi sisse- ja väljalülitajana. Kui see režiim on välja lülitatud, sisestatakse lisatud sümbol kursori kohale endise märgi asemele.

Home - viib enamikes rakendusprogrammides kursori ekraani vasakule ülanurka.

End - vajutuse mõju kursori asukoha muutumisele sõltub rakendusprogrammist Page up ja page down - viib kursori ekraanitäie võrra edasi või tagasi. NB! Ekraanitäiele vastava ridade arv sõltub rakendusprogrammist.

Num lock asub parempoolse numbriklahvistiku ülanurgas. NUM LOCK kehtibki ainult nende numbriklahvide kohta. Kui NUM LOCK on sisse lülitatud, põleb vastav tuli ning numbriklahvistikul saab trükkida numbreid. Kui tuli ei põle, on NUM LOCK välja lülitatud ja numbriklahvistik dubleerib nooleklahve.

Print scrn/sysrq - Windows keskkonnas viib Sys Rq ekraanipildi mälupuhvrisse, kust teda saab edukalt näiteks oma dokumenti kleepida. Kui seda klahvi vajutada koos registriklahviga (Shift), siis prinditakse kõik ekraanil esitatud sümbolid printeril (sõltub programmist, kus viibitakse). Ilma registriklahvita töötab ta kui süsteemipäringuklahv (System Request või Sys Rq), mille kasutamine sõltub konkreetsest tarkvarast.

Pause/break - katkestab mõnes programmis töö.

Alt + number

Alt + 1 = ☺
Alt + 2 = ☻
Alt + 3 = ♥
Alt + 4 = ♦
Alt + 5 = ♣
Alt + 6 = ♠
Alt + 7 = •
Alt + 8 = ◘
Alt + 9 = ○
Alt + 10 = ◙
Alt + 11 = ♂
Alt + 12 = ♀
Alt + 13 = ♪
Alt + 14 = ♫
Alt + 15 = ☼
Alt + 16 = ►
Alt + 17 = ◄
Alt + 18 = ↕
Alt + 19 = ‼
Alt + 20 = ¶
Alt + 21 = §
Alt + 22 = ▬
Alt + 23 = ↨
Alt + 24 = ↑
Alt + 25 = ↓
Alt + 26 = →
Alt + 27 = ←
Alt + 28 = ∟
Alt + 29 = ↔
Alt + 30 = ▲
Alt + 31 = ▼
Alt + 32 = Tühik
Alt + 33 = !
Alt + 34 = " 
Alt + 35 = #
Alt + 36 = $
Alt + 37 = %
Alt + 38 = &
Alt + 39 = '
Alt + 40 = (
Alt + 41 = )
Alt + 42 = *
Alt + 43 = +
Alt + 44 = ,
Alt + 45 = -
Alt + 46 = .
Alt + 47 = /
Alt + 48 = 0
Alt + 49 = 1
Alt + 50 = 2
Alt + 51 = 3
Alt + 52 = 4
Alt + 53 = 5
Alt + 54 = 6
Alt + 55 = 7
Alt + 56 = 8
Alt + 57 = 9
Alt + 58 = :
Alt + 59 = ;
Alt + 60 = <
Alt + 61 = =
Alt + 62 = >
Alt + 63 = ?
Alt + 64 = @
Alt + 65 = A
Alt + 100 = d
Alt + 101 = e
Alt + 200 = ╚
Alt + 201 = ╔
Alt + 230 = µ
Alt + 231 = ń
Alt + 232 = Ķ