Ping

Allikas: Traadita Wiki by Jan & Co.
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
C:\Documents and Settings\Jan>ping kaardistajad.wifi.ee

Pinging kaardistajad.wifi.ee [195.222.29.136] with 32 bytes of data:

Reply from 195.222.29.136: bytes=32 time=61ms TTL=57
Reply from 195.222.29.136: bytes=32 time=112ms TTL=57
Reply from 195.222.29.136: bytes=32 time=223ms TTL=57
Request timed out.

Ping statistics for 195.222.29.136:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 61ms, Maximum = 223ms, Average = 874ms

  • Näide osaliselt õnnestunud Ping'ist MS Windows XP'l
  • Näide on sihilikult seatud osaliselt ebaõnnestuma.

Ping on arvutivõrgu võrguühenduse diagnostika programm, mille loodud andmete põhjal võib anda hinnangu, kas soovitud IP aadressile vastav server või seade on ligipääsetav antud arvutist, ning kui edukalt.

Ping'i töö põhineb ICMP protokollil. Saadetakse päring pakett „echo request”, millele oodatakse vastavat vastuspaketi „echo response”; tihti teostatakse päring korduvalt. Ping arvutab saadetud ja saadud pakettide ajaintervallide ja saadud pakettide sageduse alusel pakettide liikumise aja ja kaoprotsenti. Lõppu kuvatakse ka kokkuvõttev statistika.

Päringu vastuse vormi selgitus

Päringu vastuse üks formaat on:

  1. Milliselt IP'lt vastuse pakett saadi
  2. Bait'ide arv, mis sai saadetud
  3. Ajaintervall mõõdetuna millisekundites, mis kulus saatmisest vastuse saamiseni
  4. Paketti eluiga (ehk TTL - Time to live) on ajaperiood millisekundites või proxi serverite andmeülekandmiste iteratsioonide number, mida ületades kuulub pakkett mahakandmisele.
PING [-t] [-a] [-n count] [-l size] [-f] [-i TTL] [-v TOS] [-r count]
[-s count] [[-j host-list] | [-k host-list]][-w timeout] target_name

Võtmed:

-t – aadressi pingitakse kuni cntr+c vajutamiseni
-a – IP aadress lahendatakse domeeninimeks
-n count – saadetavate echo request pakettide arv
-i TTL – määrab „echo request“ paketi „eluaja“
-v TOS – määrab „echo request“ paketi teenusetüübi (enamus ruutereid ignoreerivad seda)
-r count – salvestab „echo request“ paketi ruutimisteekonna etteantud ulatuses (1-9)
-s count – salvestab ruutimisteekonna punktideni jõudmise ajatempli ettemääratud ulatuses (1-4)
-l size – määrab „echo request“ paketi suuruse (0-65500)
-f – keelab „echo request“ paketi fragmenteerimise.
-j host_list -„vaba“ ruutmisteekond – võimaldab määrata kuni 9 ruutimispunkti, mida tuleb läbida enne määratud aadressile jõudmist. Teekond iga ruutimispunktini on vaba.
-k host_list -„range“ ruutimisteekond – võimaldab määrata kuni 9 ruutimispunkti, mida tuleb läbida enne määratud aadressile jõudmist. Kõik määratud ruutimispunktid peavad olema teineteisele vahetult järgnevad.
-w ms – mitu millisekundid oodatakse „echo request“ paketi vastust.

Vaata ka