RDS

Allikas: Traadita Wiki by Jan & Co.
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti

RDS e. Radio Data System

RDS-i töötas välja EBU (European Broadcasting Union e. Euroopa Ringhäälingu Liit). RDSi esialgne versioon valmis 1984 aastal ja uus versioon 1996 aastal. RDS on FM raadio tasuta "lisateenus", mis on eriti kasulik autoraadiotes. RDSi põhilisemad funktsioonid on kuulatava programmi kõige paremini kuuldava sageduse automaatne valik, kuulatava jaama nime/sageduse/programmisisu kuvamine.

RDS logo.


RDS on andmete edastamine samaaegselt standardse FM (frequency modulation e. sagedusmodulatsioon) raadioringhäälingu signaaliga. Andmed detekteeritakse ja töödeldakse RDSiga varustatud vastuvõtjas ja raadio ekraanil kuvatakse mitmesugust infot: (sõltuvalt RDS vastuvõtjast ja kuulatavast raadiojaamast) raadiojaama nimi, sagedus, kellaaeg, kuupäev ja kasvõi raadiojaama enda reklaam. RDS on digitaalse andmevoo edastamine mahasurutud kandesagedusega. RDSi kandesagedus on pilootooni (19 KHz) kolmas harmooniline, mille sagedus on 57 KHz. Selle kandesageduse (57KHz) amplituudi moduleeritakse digitaalsete, kodeeritud andmetega ja pidev andmeedastuskiirus on 1187,5 bitti sekundis. Andmed edastatakse 26 bitiste plokkide kaupa (16 andme bitti (RDS Data) ja 10 edasiste vigade korrigeerimis bitti (CRC) - vigade korigeerimisbitid võimaldavad korrigeerida kuni 5 bitti igas 26ses plokis ilma et andmeid peaks uusti saatma). Neli 26 bitist plokki moodustavad grupi ja sisaldavad seega 104 bitti. Lisaks kasutatakse veel 4 bitti, mis määravad andmete grupi tüübi (jaama nimi, kellaaeg ja kuupäev, programmi tüüp, raadiotekst jne.).

Jaama nimi (PS e. Programme Service)

See funktsioon kuvab RDSiga varustatud raadio 8 tähemärgilisele ekraanile kuulatava programmi nime. Kõik RDS vastuvõtjad on selle funktsiooniga varustatud.


Alternatiivne sagedus (AF e. Alternative Frequency)

Funktsioon, mis valib kuulatava programmi kõige paremini vastuvõetava saatja (sageduse) juhul kui väljutakse eelmise saatja levipiirkonnast või kui eelmise saatja signaalinivoo on langenud mingi etteantud väärtuseni. See väärtus määratakse juba tehases ja raadiovastuvõtjas, seega ei sõltu raadio ümberlülitavus teisele sagedusele kuulatava raadiojaama AF informatsioonist. Näiteks kui salvestada raadiomällu programm "RADIO 1", siis salvestatakse mällu lisaks programmi sagedusele ka raadiojaama identifikatsioon ning kui valida mälust "RADIO 1" siis häälestub raadio selle jaama vastuvõtuks ka siis kui vastuvõtja asub juba teise saatja piirkonnas, mis kasutab teist sagedust. Info raadiojaama sageduste kohta saab vastuvõtja läheduses asuvatelt saatjatelt. Selle info põhjal valib raadio kõige tugevama signaaliga soovitud raadiojaama signaalisageduse ja seega pole ringireisides vaja raadiot ümberhäälestama hakata, mistõttu leiabki teenus enimkasutust autoraadiote puhul kui sõidetakse ühe saatja levipiirkonnast teise. Teenus ei ole kasutatav kõikide RDS raadiovastuvõtjatega ja toimib ainult juhul kui raadiojaam edastab AF informatsiooni.


Piirkondlikud ühendused (REG e. Regional Links)

Paljudel kohalikel raadiojaamadel on ainult üks saatja, mistõttu nende leviala on väike. Need kohalikud raadiojaamad võib jagada loogilistesse piirkondadesse ja kui ühe raadiojaama signaal jääb nõrgaks lülitub raadio ümber teisele selle piirkonna kohalikule raadiole. Kui kuulatava raadiojaama signaal hakkad nõrgenema, aga soovid seda jaama edasi kuulata tuleb sul REG funktsioon sisse lülitada. Mitte kõik raadiod ei oma seda funktsiooni.


Liiklusinfo (TA/TP e. Travel Announcements)

Kui mingi kohalik raadiojaam hakkab edastama liiklusinformatsiooni, informeeritakse sellest ka RDS vastuvõtjat ja raadio peatab selleks ajaks kasseti/CD mängimise või lülitub teiselt jaamalt liiklusinfot edastavale jaamale ja suurendab/vähendab helitugevust mingi nivooni, mis on määratud sinu raadios kas esipaneelil asetsevate nuppude mingi kombinatsiooniga või siis potentsiomeetri kaudu, mida saad reguleerida raadiokorpuses asetseva ava kaudu. Liiklusinfo lõppedes taastab raadio oma esialgse helitugevuse ja hakkab kassetti/CDd mängima või lülitub tagasi programmile, mida kuulati vahetult enne liiklusinfo vastuvõtmist. Et funktsiooni kasutada tuleb TA/TP funktsioon sisse lülitada - tavaliselt on selleks nupp kirjaga TP, Travel või Info. Kui funktsioon on aktiivne lubab raadio sul valida ainult raadiojaamu, mis edastavad TA/TP informatsiooni ja kui raadiojaama signaalitugevus väheneb, häälestab raadio ennast teisele jaamale mis saadab TA/TP informatsiooni. Kui aga ei leita sellist jaama, mis edastaks TA/TP infot, annavad mõned raadiod sellest helisignaaliga märku ning siis tuleks TA/TP funktsioon välja lülitada. Funktsioon ei ole kasutuses kõigis RDS vastuvõtjates.


Teiste raadiojaamade teated (EON e. Enhanced Other Networks)

Seda funktsiooni omavad kõik tänapäeva RDSiga raadiod. RDS - süsteem jälgib automaatselt teiste raadiojaamade programmiteateid ja kui on leidnud Teie eelistatuima programmi (uudised, liiklusinfo jne.), lülitub raadio automaatselt sellele. Näiteks sõidad autoga ja kuulad raadiojaama X ning "Travel" funktsioon on aktiivne. Siis hakkab kohalik raadiojaam Y edastama liiklusinformatsiooni ning sellest informeeritakse koheselt RDS-EONiga raadiot ning vastuvõtja häälestatakse liiklusinfo ajaks Y jaamale. Muidugi kontrollib raadio eelnevalt, kas tal on võimalik kvaliteetselt raadio Y-it vastu võtta ja kui on siis lülitub raadio Y sagedusele (ja suurendab/vähendab ka helitugevust). Funktsioon toimib ka siis kui kuulata raadio asemel kassetti või CD-d, sel juhul katkestatakse kasseti/CD mängimine liiklusinfo ajaks ja lülitutakse liiklusinfot edastavale raadiojaamale. Kui info edastatud naaseb raadio sellele jaamale, mida kuulati enne liiklusinfo plokki või jätkab kasseti/CD mängimist. EONi kasutades edastatakse raadiole kõigi teiste selles piirkonnas asuvate raadiojaamade sagedused, seega kui valid teise jaama teab raadio kohe millist sagedust esimesena proovida. Tänu EONile saab raadiojaama otsida ka programmitüübi järgi, näiteks sellist jaama, mis saadab POP muusikat.

Programmi tüüp (programme type e. PTY)

Mitmed RDSiga raadiod lubavad raadiojaama valida selle edastatava sisu järgi. On defineeritud 15 programmitüüpi:

1. Uudised (News)
2. Päevasündmused (Current Affairs)
3. Informatsioon (Information)
4. Sport
5. Haridus (Education)
6. Kuuldemängud (Drama)
7. Teadus (Science)
8. Kultuur (Culture)
9. Jutuprogrammid (Varied Speech)
10. POP Muusika (POP Music)
11. Rock Muusika (Rock Music)
12. Kerge muusika (Easy Listening)
13. Lihtne Klassika (Light Classical)
14. Tõsisem Klassika (Serious Classics)
15. Muu Muusika (Other Music).

Mõned raadiod võimaldavad Uudiste programmitüüpi kasutada nagu liiklusinfo puhul - lülituvad uudiste ajaks sellele jaamale, mis parajasti uudiseid edastab. Funktsioon ei ole kasutuses kõigis RDSiga raadiovastuvõtjates.

Raadiotekst (Radio Text e. RT)

Funktsioon võimaldab lugeda raadiovastuvõtja ekraanilt raadiojaamast edastatavat lühikest, tekstikujulist infot (64 tähemärki). Tavaliselt edastatakse raadiojaama enda reklaami (sagedus, nimi, telefoni nr.) või/ja hetkel kõlava muusikapala tiitlit, saate nime jne. Kasutuses enamustel RDSiga mudelitel.

Näiteks:

 91,2  - ELMAR: PARIMAD LAULUD, EESTI ARTISTID -- RAADIO ELMAR VALGJÄRVE 91,2 MHZ.
 93,8  - SKY+:  SKYPLUS VÕRU
 95,7  - PERERAADIO: PERERAADIO - RAADIO KOGU PERELE
 96,6  - RUUTFM: DELLANOVA * STRAYWAY TO HEAVEN PUNK INVESTIGATION CLUB MIX
 97,4  - UUNO: AINULT HITID RAADIO UUNO 97,4
 99,9  - R4: TALLINN - 94,5 NARVA 100,9 IDA-VIRUMAA 95,3 PÄRNU 94,8
 100,2 - TARTU KUKU: TARTU KUKU 100,2 MHZ 102,4 MHZ
 103,2 - STARFM: STARFM SAAREAMAAL 99,3MHZ 
 103,6 - R2: SINUSAADE SVEN MAIBAUM
 105,7 - KLASSIKA: FANTAASIAPLAAT MANUEL MARIA PONCE KITARRIVARIATSIOONID JA FUUGA HISPAANIA 
 106,1 - VIKERRAADIO: KIHNUKEELSED UUDISED
 104,3 - LR2: LATVIJAS RAADIO 2 SKAN LATVIJAS POPULARAKAIS RADIO
 106,5 - RADIO SWH: RADIO SWH SNIEDZ VAIRAK ,,,
 106,8 - LR1: LATVIJAS RADIO 1´PROGRAMMA

Kellaaeg ja kuupäev (Time and Date e. CT - Clock Time)

Ühte osa RDS andmevoost kasutatakse hetkelise kellaaja ja kuupäeva edastamiseks. RDSiga varustatud raadio kella ei ole vaja kunagi õigeks panna, isegi mitte üleminekul suve/talveajale. Arvesse võetakse isegi liigaastaid ja reisides teise riiki arvestatakse ka ajavööndite erinevust. Funktsioon puudub paljudel RDSiga raadiotel.

Välised lingid