Raadioside teenistused

Allikas: Traadita Wiki by Jan & Co.
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
 • Raadioastronoomia (radioastronomy) on astronoomia haru, mis põhineb kosmilise päritoluga raadiosageduste vastuvõtmisel.
 • Raadioside teenistus (radiocommunication service) on raadiolainete vahendamine, kiirgamine ja vastuvõtmine raadioside pidamise eesmärgil.
 • Amatöörraadioside (amateur service) on enesearendamiseks ja side pidamiseks isiklikel mittetulunduslikel raadiotehnilistel eesmärkidel raadioamatööride poolt kasutatav raadioside.
 • Amatöör-kosmoseside (amateur-satellite service ) on amatöörraadioside, milles kasutatakse kosmosejaamasid, peegeldavaid satelliite või teisi kosmoses asuvaid objekte.
 • Kosmose raadiometeoroloogia (meteorological-satellite service) on kosmoseside maajaama ja kosmosejaama vaheline raadioside meteoroloogiliste andmete saamiseks passiivsete või aktiivsete sensorite abil.
 • Kosmose raadionavigatsioon (radionavigation-satellite service) on kosmosejaamaga peetav raadioside objektide asukoha, kiiruse ja/või teiste parameetrite kohta informatsiooni saamiseks navigatsiooni eesmärgil.
 • Kosmose raadiolokatsioon (radiolocation-satellite service ) on kosmosejaamaga peetav raadioside objektide asukoha, kiiruse ja/või teiste parameetrite kohta informatsiooni saamiseks mitte-navigatsiooni eesmärgil.
 • Kosmoseuuringute raadioside (space research service) on kosmoses asuvate teaduslikeks või tehnoloogilisteks eesmärkideks kasutatavate objektide, sealhulgas kosmoselaevade, vaheline raadioside.
 • Liikuv lennuside (aeronautical mobile service) on õhusõidukiga side pidamiseks kasutatava paikse maapealse jaama ja õhusõiduki jaama või õhusõidukite jaamade vaheline raadioside, milles võivad osaleda ka päästevahendite saatjad ja päästepoid.
 • Liikuv lennuside lennuliinidel (aeronautical mobile service R, route) on liikuv lennuside, mida kasutatakse lendude ohutuse tagamiseks ja juhtimiseks kohalikel ja rahvusvahelistel tsiviillennuliinidel.
 • Liikuv lennuside väljaspool lennuliine (aeronautical mobile service OR, off-route) on liikuv lennuside, mida kasutatakse lendude ohutuse tagamiseks ja juhtimiseks väljaspool kohalikke ja rahvusvahelisi tsiviillennuliine.
 • Liikuv kosmoseside (mobile-satellite service) on liikuva/teisaldatava kosmoseside maajaama ja kosmosejaama või selles raadiosides kasutavate kosmosejaamade või kosmosejaama vahendusel peetav liikuvate/teisaldatavate maajaamade vaheline raadioside.
 • Liikuv lennu-kosmoseside (aeronautical mobile-satellite service) on liikuva/teisaldatava kosmoseside maajaama ja kosmosejaama või selles raadiosides kasutavate kosmosejaamade või kosmosejaama vahendusel peetav liikuvate/teisaldatavate maajaamade vaheline raadioside, kus maajaamad asuvad õhusõiduki pardal, milles võivad osaleda ka päästevahendite saatjad ja päästepoid.
 • Liikuv lennu-kosmoseside lennuliinidel (aeronautical mobile-satellite service R, route) on liikuv lennu-kosmoseside, mida kasutatakse lendude ohutuse tagamiseks ja juhtimiseks kohalikel ja rahvusvahelistel tsiviillennuliinidel.
 • Liikuv lennu-kosmoseside väljaspool lennuliine ( aeronautical mobile-satellite service OR, off-route) on liikuv lennu-kosmoseside, mida kasutatakse lendude ohutuse tagamiseks ja juhtimiseks väljaspool kohalikke ja rahvusvahelisi tsiviillennuliine.
 • Liikuv maaside (land mobile service) on liikuva maaside jaama ja liikuvate/teisaldatavate maapealsete jaamade või liikuvate/teisaldatavate maapealsete jaamade vaheline raadioside.
 • Liikuv maa-kosmoseside (land mobile-satellite service ) on liikuv kosmoseside, milles maajaamad asuvad maismaal.
 • Liikuv mereside (maritime mobile service) on veesõidukiga side pidamiseks kasutatava paikse maapealse jaama ja veesõiduki jaama või veesõidukite jaamade vaheline raadioside, milles võivad osaleda ka päästevahendite saatjad ja päästepoid.
 • Sadama töö juhtimise raadioside (port operations service) on liikuv mereside, mis toimub sadamas või selle lähiümbruses kaldajaamade ja veesõidukite jaamade või veesõidukite jaamade vahel.
 • Laevade liikumise raadioside (ship movement service) on liikuv mereside, mis on otseselt seotud laevade juhtimisega, välja arvatud sadama töö juhtimise raadioside.
 • Liikuv mere-kosmoseside (maritime mobile-satellite service ) on liikuv kosmoseside, milles maajaamad asuvad veesõidukite pardal.
 • Lennu-raadionavigatsioon (aeronautical radionavigation service) on raadioside objektide asukoha, kiiruse ja/või teiste parameetrite kohta informatsiooni saamiseks navigatsiooni eesmärgil õhusõidukite ohutuse ja turvalisuse tagamiseks.
 • Lennu-kosmose raadionavigatsioon (aeronautical radionavigation-satellite service) on kosmose raadionavigatsioon, milles maajaamad asuvad õhusõidukite pardal.
 • Maa-uuringute kosmoseside (earth exploration-satellite service) on kosmoseside maajaama ja kosmosejaama või kosmosejaama vaheline raadioside informatsiooni saamiseks Maa parameetrite ja loodusilmingute kohta aktiivsete või passiivsete sensorite abil.
 • Mere-raadionavigatsioon (maritime radionavigation service ) on raadioside objektide asukoha, kiiruse ja/või teiste parameetrite kohta informatsiooni saamiseks navigatsiooni eesmärgil veesõidukite ohutuse ja turvalisuse tagamiseks.
 • Mere-kosmose raadionavigatsioon (maritime radionavigation-satellite service) on kosmose raadionavigatsioon, milles maajaamad asuvad veesõidukite pardal.
 • Ohutus-raadioside (safety service) on alaliselt või ajutiselt inimelude ja vara kaitsmiseks kasutatav raadioside.
 • Paikne kosmoseside (fixed-satellite service) on paikse(te) (statsionaarselt paigaldatud või teatud kindlas piirkonnas statsionaarselt paigaldatud) kosmoseside maajaama ja kosmosejaama või kosmosejaamade vaheline raadioside.
 • Paikne side (fixed service) on paiksete jaamade vaheline raadioside.
 • Raadiolokatsioon (radiolocation) on raadioside objektide asukoha, kiiruse ja/või teiste parameetrite kohta informatsiooni saamiseks mitte-navigatsiooni eesmärkidel.
 • Raadionavigatsioon (radionavigation) on raadioside objektide asukoha, kiiruse ja/või teiste parameetrite kohta informatsiooni saamiseks navigatsiooni eesmärkidel.
 • Raadiometeoroloogia (meteorological aids) on meteoroloogiliste ja hüdroloogiliste andmete saamiseks ning vaatluste läbiviimiseks kasutatav raadioside.
 • Ringhääling (broadcasting service) on üldsusele otseseks vastuvõtuks mõeldud raadioside.
 • Satelliit ringhääling (broadcasting-satellite service) on üldsusele otseseks vastuvõtuks mõeldud kosmosejaamade vahendusel edastatav raadioside.
 • Standardsageduse ja aja signaali raadioside (standard frequency and time signal service) on üldsusele vastuvõtuks mõeldud teadusliku, tehnoloogilise eesmärgiga kõrge täpsusega ajasignaali, sagedussignaali või aja- ja sagedussignaali edastamiseks kasutatav raadioside.
 • Standardsageduse ja aja signaali raadioside satelliidilt ( standard frequency and time signal-satellite service) on üldsusele vastuvõtuks mõeldud teadusliku, tehnoloogilise eesmärgiga kõrge täpsusega ajasignaali või sagedussignaali või aja- ja sagedussignaali edastamiseks kasutatav kosmosejaamade vahendusel edastatav raadioside.