Q-koodid

Allikas: Traadita Wiki by Jan & Co.
Redaktsioon seisuga 5. november 2008, kell 01:57 kasutajalt Jan (arutelu | kaastöö)
(erin) ←Vanem redaktsioon | Viimane redaktsiooni (erin) | Uuem redaktsioon→ (erin)
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti

Rahvusvahelises raadiosides (amatöörside, lennundus, laevandus jne) kasutatakse mõtete ja vajaliku info edastamiseks koode ja lühendeid. Kujutame olukorda kui olete raadiojaamaga linnas ja teil ei ole kella. Et küsida kellaaega operaatorilt kellega peate sidet, ei ole vaja küsida "Mis kell on"? Selle asemel võib küsida QTR? Operaator vastab teile, et QTR 14.15 - Ilus, mis? Järgnevast tabelist leiategi selleks otstarbeks loodud q-koodi ja muid lühendeid.

Q-koodid - Eesti keeles


Lühend Küsimus (selgitus) Vastus (selgitus)
QRA Mis on teie (jaama) kutsung ? Minu (jaama) kutsung on ...
QRB Kui suur on vahemaa teie ja minu (jaama) vahel ? Umbkaudne kaugus teie ja minu (jaamade) vahel on ... kilomeetrit.
QRD Kuhu suundute ja kust tulete ? (kasutatakse mobiilsides) Olen teel ... (koha nimi) ja tulen ... (kust)
QRG Mis sagedusel ma töötan ? Milline on minu täpne töösagedus ? Töösagedus on ... kHz (või MHz).
QRH Kas mu (jaama) töösagedus kõigub ? Teie töösagedus kõigub.
QRI Milline on minu (jaama) saatetoon ? Teie (jaama) saade on ...

1. hea
2. kõikuv
3. halb

QRJ Kas te kuulete mind halvasti ? Ma ei kuule teid, teie signaal on liiga nõrk.
QRK Kas minu (jaama) signaal on loetav ? Teie signaali loetavus on ...

1. väga halb
2. halb
3. vaevaline
4. hea
5. väga hea

QRL Kas olete hõivatud ? (või) Kas sagedus on hõivatud ? Olen hõivatud. (või) Sagedus on hõivatud, palun ärge segage.
QRM Kas teid segatakse ? Kas esineb häireid ? Mind segatakse. Häired on ...

1. väga vähesed
2. vähesed
3. keskmised
4. tugevad
5. väga tugevad

QRN Kas teil esineb staatilisi häireid ? Staatiliste häirete tase on ...

1. väga vähene
2. vähene
3. keskmine
4. kõrge
5. väga kõrge

QRO Kas ma peaksin suurendama saatevõimsust ? Suurendage saatevõimsust.
QRP Kas ma peaksin vähendama saatevõimsust ? Vähendage saatevõimsust.
QRQ Kas ma peaksin edastama kiiremini (telegraaf) ? Edastage kiiremini.
QRR Kas olete valmis tööks automaatseadmetega ? Olen valmis tööks automaatseadmetega.
QRS Kas ma peaksin edastama aeglasemalt ? Edastage aeglasemalt.
QRT Kas ma peaksin saate lõpetama ? Lõpetage saade.
QRU Kas teil on infot minu jaoks ? Teie jaoks ei ole informatsiooni. (või) Teile on teade.
QRV Kas olete valmis ? (tegevuse alustamiseks või jätkamiseks) Olen valmis.
QRW Kas ma peaksin teatama ... (kellele), et kutsute teda sagedusel ... kHz (MHz) ? Palun teatage ... (kellele), et ma kutsun teda sagedusel ... kHz (MHz).
QRX Millal te mind uuesti kutsute ? (kasutatakse ka lühikese pausi alguses) Kutsun teid uuesti kell ... (või) Kutsun teid hiljem uuesti.
QRY Mis on minu järjekorra number ? Mitmes ma olen ? (kasutatakse paljude operaatorite puhul) Te olete ... (number järjekorras).
QRZ Kas keegi kutsub mind ? Teid kutsub ... (kutsung) sagedusel ... kHz (MHz).
QSA Milline on minu (jaama) signaali tugevus ? Teie signaali tugevus on ...

1. vaevaline
2. nõrk
3. kohati hea
4. hea
5. väga hea

QSB Kas minu (jaama) signaali tugevus kõigub ? Teie (jaama) signaali tugevus kõigub.
QSD Kas minu telegraafi manipulatsioonis esineb vigu ? Teie telegraafi manipulatsioonis esineb vigu.
QSK Kas te kuulete mind oma saate pausides ja kas ma saan teile vahele segada ? Ma kuulen teid oma saate pausides, võite vahele segada.
QSL Kas kinnitate info vastuvõttu ? (kasutatakse ka sidet kinnitava kaardi nimetusena) Kinnitan info vastuvõttu.
QSN Kas te kuulsite mind (või ...) sagedusel ... kHz (MHz) ? Ma kuulsin teid (või ...) sagedusel ... kHz (MHz).
QSO Kas teil on otseühendus ... (kutsung) jaamaga või saate temaga ühendust läbi vahendusjaama ? Mul on otseühendus ... (kutsung) jaamaga - kasutan vahendusjaama. (kasutatakse ka sõnade "side" ja "ühendus" asemel)
QSP Kas edastate ... (kellele) ? Edastan ... (kellele)
QSU Kas edastan käesoleval sagedusel ? Edastage käesoleval sagedusel
QSV Kas ma peaksin edastama häälestuseks "V" tähti käesoleval sagedusel ? (kasutatakse telegraafis) Edastage häälestuseks "V" tähti käesoleval sagedusel.
QSX Kuulake ... (jaama kutsung) sagedusel ... kHz (MHz). Ma kuulan ... (jaama kutsung) sagedusel ... kHz (MHz).
QSY Kas ma peaksin vahetama töösagedust ? Vahetage töösagedust.
QTC Kas teil on minule teateid ? Mul on teile teateid.
QTE Milline on minu peilimissuund teie asukohast ? Teie peilimissuund minu asukohast on ... kraadi.
QTH Milline on teie asukoht ? Minu asukoht on ... (asukoht või muud asukohta määravad andmed).
QTK Palun kutsuge ... (keda). -
QTR Mis on kell praegusel hetkel ? Kell on ... (aeg hetkel).
QTU Millistel aegadel teie raadiojaam töötab ? Raadiojaam töötab kella ... (kellast) kella ... (kellani).
QUA Kas teil on teateid ... (kellelt) ? Mul on teateid ... (kellelt).

Q-koodid - inglise keeles

Code Question Answer or Statement
Q Codes Commonly Used by Radio Amateurs
QRG Will you tell me my exact frequency (or that of ...)? Your exact frequency (or that of ... ) is ... kHz (or MHz).
QRI How is the tone of my transmission? The tone of your transmission is (1. Good; 2. Variable; 3. Bad)
QRK What is the readability of my signals (or those of ...)? The readability of your signals (or those of ...) is ... (1 to 5).
QRL Are you busy? I am busy. (or I am busy with ... ) Please do not interfere.
QRM Are you being interfered with? I am being interfered with.
QRN Are you troubled by static? I am troubled by static.
QRO Shall I increase power? Increase power
QRP Shall I decrease power? Decrease power
QRQ Shall I send faster? Send faster (... wpm)
QRS Shall I send slower? Send slower (... wpm)
QRT Shall I stop sending? Stop sending.
QRU Have you anything for me? I have nothing for you.
QRV Are you ready? I am ready.
QRX Will you call me again? I will call you again at ... (hours) on ... kHz (or MHz)
QRZ Who is calling me? You are being called by ... on ... kHz (or MHz)
QSA What is the strength of my signals (or those of ... )? The strength of your signals (or those of ...) is ... (1 to 5).
QSB Are my signals fading? Your signals are fading.
QSD Is my keying defective? Your keying is defective.
QSK Can you hear me between your signals? I can hear you between my signals.
QSL Can you acknowledge receipt? I am acknowledging receipt.
QSM Shall I repeat the last telegram (message) which I sent you, or some previous telegram (message)? Repeat the last telegram (message) which you sent me (or telegram(s) (message(s)) numbers(s) ...).
QSN Did you hear me (or ... (call sign)) on .. kHz (or MHz)? I did hear you (or ... (call sign)) on ... kHz (or MHz).
QSO Can you communicate with ... direct or by relay? I can communicate with ... direct (or by relay through ...).
QSX Will you listen to ... (call sign(s) on ... kHz (or MHz))? I am listening to ... (call sign(s) on ... kHz (or MHz))
QSY Shall I change to transmission on another frequency? Change to transmission on another frequency (or on ... kHz (or MHz)).
QTA Shall I cancel telegram (message) No. ... as if it had not been sent? Cancel telegram (message) No. ... as if it had not been sent.
QTC How many telegrams (messages) have you to send? I have ... telegrams (messages) for you (or for ...).
QTH What is your position in latitude and longitude (or according to any other indication)? My position is ... latitude...longitude
QTR What is the correct time? The correct time is ... hours