Dioodsild

Allikas: Traadita Wiki by Jan & Co.

Sildalaldi ehk dioodsild vahelduva pinge alaldamiseks koosneb neljast dioodist (või dioodide grupist), mis on ühendatud sisend- ja väljundklemmide vahele. Väljundklemmi pluss külge on ühendatud kahe dioodi plussotsad ja väljundi miinusklemmi külge kahe dioodi miinusotsad. Iga sisendklemmi külge on ühendatud üks pluss- ja üks miinusdioodiots. Kui alaldada on vaja kolmefaasilist pinget siis lisandub veel üks sisendklemm ja kaks dioodi.

Välised lingid