Intek M-790 PLUS

Allikas: Traadita Wiki by Jan & Co.
M790.jpg

Tehnilised näitajad

Sagedusala 25,610-31,570 MHz
Sageduse kontroll PLL
Töötemperatuur -10°...+55°C
Alalisvoolu toitepinge 13,2 V DC ±15%
Mõõtmed 140 (l) x 37 (k) x 190 (s) mm
Kaal 800 g

Vastuvõtja

Süsteem Kahekordne muundamine, CPU juhitav superheterodüün IF 1° 10,695 MHz / 2° 455 KHz
Tundlikkus 0,5 µV - 20 dB SINAD (FM) 0,5 µV - 20 dB SINAD (AM)
Heliväljund @10% THD 2,5 W kui 8 Ω
Helimoonutus <8% 1 KHz juures
Peegelsageduse sumbumine 65 dB
Külgnev kanal 65 dB
Signaali/müra suhe 45 dB
Tühjenemisvool 250 mA (stand-by)

Saatja

Süsteem CPU juhitav PLL süntesaator
Maksimaalne RF võimsus 4 W 13,2 V DC
Modulatsioon 85% - 90% (AM) 1,8 KHz ±0,2 KHz (FM)
Impedants 50 oom tasakaalustamata
Tühjenemisvool 1100 mA (ilma modulatsioonita)

1. DW/EMG nupp

Seda nuppu kasutatakse funktsiooni DW (kahe töökanali jälgimine) ning EMG (hädaabi kanali) valimiseks. DW (kahe töökanali jälgimise) funktsioon võimaldab automaatselt jälgida kahte eelnevalt valitud kanalit. Selle funktsiooni kasutamiseks toimi järgmiselt: Vali esimene jälgitav kanal kasutades kanali valimise nuppu (6) või kanali valijat mikrofonil 18, 20). Vajuta- ja hoia nuppu DW umbes 1,5 sekundit ja LCD-displeil hakkab vilkuma DW ikoon. Nüüd vali teine jälgitav kanal ja korda sama protseduuri. Lõpuks vajuta- ja hoia nuppu DW umbes 1,5 sekundit ning need kaks kanalit hakkavad vaheldumisi ilmuma LCD-displeile. Raadio hakkab automaatselt jälgima (skaneerima) neid kaht määratud kanalit. Kui ühel neist tuvastatakse signaal, siis skaneerimine peatub ja saad kuulata sellel kanalil toimuvat sidet. Saate alustamiseks sellel kanalil tuleb lihtsalt vajutada nuppu PTT (17). Kui 5 sekundi jooksul signaali enam ei ole, siis hakkab raadio uuesti neid kahte kanalit skaneerima. Kui DW funktsioon on kasutusel, ilmub displeile DW ikoon (F). DW funktsioonist väljumiseks vajuta üks kord nuppu DW või PTT (17). EMG (hädaabi kanalid) Vajuta üks kord lühidalt nuppu DW/EMG hädaabikanalite valimiseks. Kaks hädaabikanalit (CH9, CH19) on eelnevalt seadistatud vastavalt valitud sagedusalale. Iga kord, kui vajutada seda nuppu, valib raadio kanali CH19, seejärel CH9, seejärel läheb tagasi tavalisele töökanalile. Kui valitud on hädaabikanal (CH9, CH19), ilmub LCD-displeile EMG ikoon

2.SCAN nupp

Vajutades SCAN nuppu, lülitatakse sisse SCAN (automaatne signaali skaneerimine kõigil kanalitel) funktsioon. SCAN funktsiooni kasutamiseks keera kõigepealt SQUELCH nuppu (10) päripäeva, kuni taustamüra on kadunud. Siis vajuta SCAN ja raadio hakkab automaatselt skaneerima kõiki kanaleid ning LCD-displeil kuvatakse SCAN ikoon (O).Skaneerimine peatub, kui tuvastatakse signaal mingil kanalil, lastes kasutajal kuulata sissetulevat signaali ning skaneerimine algab taas, kui sellel kanalil signaali vastuvõtt lõpeb. Sellele kanalile on võimlaik jääda, kui vajutada 5 sekundi jooksul nuppu PTT (17), muul juhul hakkab raadio uuesti kanaleid skaneerima. Automaatne skaneerimist saab taasalustada ükskõik millal, kui vajutada uuesti nupule SCAN. SCAN režiimist väljumiseks vajuta korraks nuppu PTT (17).


3. ESP (Elektrooniline kõneprotsessor) nupp

ESP (Electronic Speech Processor - elektrooniline kõneprotsessor) on mõnede INTEK-i CB-raadiote lisafunktsioon. ESP tähendab elektroonilist kõneprotsessorit, teiste sõnadega elektroonilist modulaatorit. Seda mikroprotsessori poolt juhitavat heliseadet nimetatakse ka COMPANDER (kompressor-ekspander), see töötab modulatsiooni kompressorina saaterežiimis ja modulatsiooni ekspandrina vastuvõturežiimis. ESP võimaldab saada tugevamat, puhtamat ja selgemat audiosignaali ning see on suureks abiks mürarikkas levialas, nõrga signaali või suurte vahemaade korral. ESP tõhusus on veelgi suurem, kui ka teisel raadiol on sama süsteem. ESP funktsiooni sisse või välja lülitamiseks vajuta nuppu SP. Kui ESP funktsioon on kasutusel, ilmub displeile ESP ikoon (M).

4. LCR nupp

Last Channel Recall (LCR) nupp võtab tagasi viimase kanali mis oli viimati aktiivne.

Sagedusalade tabel

Raadiotel INTEK M-490 PLUS on kaasaegne eelseadistatav mitmestandardiline elektroonika, mis võim eelseadistada erinevad lainealad, spetsifikatsioone ning töörežiime, vastavalt toote kasutuse riigis kehtiv eeskirjadele. Kokku on olemas 10 seadistatavat sagedusala vastavalt alljärgnevale tabelile:

RIIGI KOOD RIIK SPETSIFIKATSIOONID (kanalid, töörežiimid, TX võimsus)
+ I0 ITAALIA 40 CH AM/FM 4 W
+ I2 ITAALIA 36 CH AM / FM 4 W
+ DE SAKSAMAA 80 CH FM 4 W - 12 CH AM 1 W
+ D2 SAKSAMAA 40 CH FM 4 W-12 CH AM 1W
+ EU EUROOPA 40 CH FM 4 W - 40 CH AM 1 W
+ CE CEPT 40 CH FM 4 W
+ SP HISPAANIA 40 CH AM / FM 4 W
+ FR PRANTSUSMAA 40 CH FM 4 W - 40 CH AM 1 W
+ UK ÜHENDKUNINGRIIK 40 CH FM 4 W UK SAGEDUSED 40 CH FM 4 W CEPT SAGEDUSED
+ PL POOLA 40 CH AM / FM 4 W POOLA SAGEDUSED

Sagedused mis on sisseehitatud kuid algselt ei tööta

RU = 400 Kanalit AM/FM 4Watt (25.615Mhz-30.105Mhz Band A-L)
PO = 400 Kanalit AM/FM 4Watt (25.610Mhz-30.100Mhz Band A-L)
PC = 50 Kanalit AM/FM 4Watt (Kõik kõrvalkanalid nt. 25.645-29.000 Mhz)
SW = 24 Kanalit FM 4Watt (Rootsi)
Kusjuures CEPT 40 kanalit BAND E vastavad siin tähisele D.
Kui sa avad jaama, siis trükiplaadi ülemisel küljel on 3 ühendust, tähistega: OTP 1, OTP 2 ja OTP 3.
Ühendused OPT2 ja OPT3 on kokku joodetud.

Kui sa eemaldad/avad OTP 2 siis sa saad kasutada edaspidi RU kanaleid.
Kui sa eemaldad/avad OTP 3 siis sa saad kasutada edaspidi PO ja PC kanaleid.

Kui sa eemaldad aga OTP 1 siis kaovad PO, PC ja RU kanalite vahemik.
SW kanalite vahemikku ei õnnestunud kuidagi tööle saada.
Intek m790-modify.jpg

Sagedusala valimine /Eelseadistus

Raadio tuleb seadistada ja seda tohib kasutada eranditult ainult selles sagedusalas, mis on lubatud selle riigi eeskirjadega, kus viibitakse. Võimalik on eelseadistada erinevad sagedusalad vastavalt allpool kirjeldatud protseduurile.:

1)Lülita raadio VÄLJA.
2)Vajuta ja hoia all nuppu EMG (1), samal ajal lülitades nupust OFF/VOL (11) raadio sisse.
3)Olemasolev riigi kood (G) hakkab LCD-displeil vilkuma (2 kohta).
4)Nüüd vali soovitud uus riik, kasutades selleks kanali valimise nuppu (6).
5)Vajuta korraks nuppu EMG (1) valiku kinnitamiseks ja salvestamiseks.

Mikrofoni, PTT jms. pistiku otsad

PIN 1:MIC; Mikker; (kollane) antud soon on varjestatud aga ei tea mis põhjusel !?
PIN 2:RX; läheb Massi; Kõlar; (sinine)
PIN 3:TX; läheb Massi PTT; Saatele minek; (punane)
PIN 4:Up/ Down; Sageduse vahetus; (roosa)
PIN 5:GND; Mass e. miinus klemm; (must) selle soonega on MIC soon (kollane) varjestatud.
PIN 6:+12V DC; Pluss klemm; (valge)
Intek790 mic connector.jpg

Sagedused - Valik RU

Normaal bändid А B С D Е F G H I L  
Jaamade Intek, Alan jt. bandid   А В С D Е F G H I L
1 25,165 25,615 26,065 26,515 26,965 27,415 27,865 28,315 28,765 29,215 29,665
2 25,175 25,625 26,075 25,525 26,975 27,425 27,875 28,325 28,775 29,225 29,675
3 25,185 25,635 26,085 26,535 26,985 27,435 27,885 28,335 28,785 29,235 29,685
4 25,205 25,655 26,105 26,555 27,005 27,455 27,905 28,355 28,805 29,255 29,705
5 25,215 25,665 26,115 26,565 27,015 27,465 27,915 28,365 28,815 29,265 29,715
6 25,225 25,675 26,125 26,575 27,025 27,475 27,925 28,375 28,825 29,275 29,725
7 25,235 25,685 26,135 26,585 27,035 27,485 27,935 28,385 28,835 29,285 29,735
8 25,255 25,705 26,155 26,605 27,055 27,505 27,955 28,405 28,855 29,305 29,755
9 25,265 25,715 26,165 26,615 27,065 27,515 27,965 28,415 28,865 29,315 29,765
10 25,275 25,725 26,175 26,625 27,075 27,525 27,975 28,425 28,875 29,325 29,775
11 25,285 25,735 26,185 26,635 27,085 27,535 27,985 28,435 28,885 29,335 29,785
12 25,305 25,755 26,205 26,655 27,105 27,555 28,005 28,455 28,905 29,355 29,805
13 25,315 25,765 26,215 26,665 27,115 27,565 28,015 28,465 28,915 29,365 29,815
14 25,325 25,775 26,225 26,675 27,125 27,575 28,025 28,475 28,925 29,375 29,825
15 25,335 25,785 26,235 26,685 27,135 27,585 28,035 28,485 28,935 29,385 29,835
16 25,355 25,805 26,255 26,705 27,155 27,605 28,055 28,505 28,955 29,405 29,855
17 25,365 25,815 26,265 26,715 27,165 27,615 28,065 28,515 28,965 29,415 29,865
18 25,375 25,825 26,275 26,725 27,175 27,625 28,075 28,525 28,975 29,425 29,875
19 25,385 25,835 26,285 26,735 27,185 27,635 28,085 28,535 28,985 29,435 29,885
20 25,405 25,855 26,305 26,755 27,205 27,655 28,105 28,555 29,005 29,455 29,905
21 25,415 25,865 26,315 26,765 27,215 27,665 28,115 28,565 29,015 29,465 29,915
22 25,425 25,875 26,325 26,775 27,225 27,675 28,125 28,575 29,025 29,475 29,925
23 25,455 25,905 26,355 26,805 27,255 27,705 28,155 28,605 29,055 29,505 29,955
24 25,435 25,885 26,335 26,785 27,235 27,685 28,135 28,585 29,035 29,485 29,935
25 25,445 25,895 26,345 26,795 27,245 27,695 28,145 28,595 29,045 29,495 29,945
26 25,465 25,915 26,365 26,815 27,265 27,715 28,165 28,615 29,065 29,515 29,965
27 25,475 25,925 26,375 26,825 27,275 27,725 28,175 28,625 29,075 29,525 29,975
28 25,485 25,935 26,385 26,835 27,285 27,735 28,185 28,635 29,085 29,535 29,985
29 25,495 25,945 26,395 26,845 27,295 27,745 28,195 28,645 29,095 29,545 29,995
30 25,505 25,955 26,405 26,855 27,305 27,755 28,205 28,655 29,105 29,555 30,005
31 25,515 25,965 26,415 26,865 27,315 27,765 28,215 28,665 29,115 29,565 30,015
32 25,525 25,975 26,425 26,875 27,325 27,775 28,225 28,675 29,125 29,575 30,025
33 25,535 25,985 26,435 26,885 27,335 27,785 28,235 28,685 29,135 29,585 30,035
34 25,545 25,995 26,445 26,895 27,345 27,795 28,245 28,695 29,145 29,595 30,045
35 25,555 26,005 26,455 26,905 27,355 27,805 28,255 28,705 29,155 29,605 30,055
36 25,565 26,015 26,465 26,915 27,365 27,815 28,265 28,715 29,165 29,615 30,065
37 25,575 26,025 26,475 26,925 27,375 27,825 28,275 28,725 29,175 29,625 30,075
38 25,585 26,035 26,485 26,935 27,385 27,835 28,285 28,735 29,185 29,635 30,085
39 25,595 26,045 26,495 26,945 27,395 27,845 28,295 28,745 29,195 29,645 30,095
40 25,605 26,055 26,505 26,955 27,405 27,855 28,305 28,755 29,205 29,655 30,105

Sagedused - Valik PO

Normaal bändid А B С D Е F G H I L  
Jaamade Intek, Alan jt. bandid   А В С D Е F G H I L
1 25,160 25,610 26,060 26,510 26,960 27,410 27,860 28,310 28,760 29,210 29,660
2 25,170 25,620 26,070 25,520 26,970 27,420 27,870 28,320 28,770 29,220 29,675
3 25,180 25,630 26,080 26,530 26,980 27,430 27,880 28,330 28,780 29,230 29,680
4 25,200 25,650 26,100 26,550 27,000 27,450 27,900 28,350 28,800 29,250 29,700
5 25,210 25,660 26,110 26,560 27,010 27,460 27,910 28,360 28,810 29,260 29,710
6 25,220 25,670 26,120 26,570 27,020 27,470 27,920 28,370 28,820 29,270 29,720
7 25,230 25,680 26,130 26,580 27,030 27,480 27,930 28,380 28,830 29,280 29,730
8 25,250 25,700 26,150 26,600 27,050 27,500 27,950 28,400 28,850 29,300 29,750
9 25,260 25,710 26,160 26,610 27,060 27,510 27,960 28,410 28,860 29,310 29,760
10 25,270 25,720 26,170 26,620 27,070 27,520 27,970 28,420 28,870 29,320 29,770
11 25,280 25,730 26,180 26,630 27,080 27,530 27,980 28,430 28,880 29,330 29,780
12 25,300 25,750 26,200 26,650 27,100 27,550 28,000 28,450 28,900 29,350 29,800
13 25,310 25,760 26,210 26,660 27,110 27,560 28,010 28,460 28,910 29,360 29,810
14 25,320 25,770 26,220 26,670 27,120 27,570 28,020 28,470 28,920 29,370 29,820
15 25,330 25,780 26,230 26,680 27,130 27,580 28,030 28,480 28,930 29,380 29,830
16 25,350 25,800 26,250 26,700 27,150 27,600 28,050 28,500 28,950 29,400 29,850
17 25,360 25,810 26,260 26,710 27,160 27,610 28,060 28,510 28,960 29,410 29,860
18 25,370 25,820 26,270 26,720 27,170 27,620 28,070 28,520 28,970 29,420 29,870
19 25,380 25,830 26,280 26,730 27,180 27,630 28,080 28,530 28,980 29,430 29,880
20 25,400 25,850 26,300 26,750 27,200 27,650 28,100 28,550 29,000 29,450 29,900
21 25,410 25,860 26,310 26,760 27,210 27,660 28,110 28,560 29,010 29,460 29,910
22 25,420 25,870 26,320 26,770 27,220 27,670 28,120 28,570 29,020 29,470 29,920
23 25,450 25,900 26,350 26,800 27,250 27,700 28,150 28,600 29,050 29,500 29,950
24 25,430 25,880 26,330 26,780 27,230 27,680 28,130 28,580 29,030 29,480 29,930
25 25,440 25,890 26,340 26,790 27,240 27,690 28,140 28,590 29,040 29,490 29,940
26 25,460 25,910 26,360 26,810 27,260 27,710 28,160 28,610 29,060 29,510 29,960
27 25,470 25,920 26,370 26,820 27,270 27,720 28,170 28,620 29,070 29,520 29,970
28 25,480 25,930 26,380 26,830 27,280 27,730 28,180 28,630 29,080 29,530 29,980
29 25,490 25,940 26,390 26,840 27,290 27,740 28,190 28,640 29,090 29,540 29,990
30 25,500 25,950 26,400 26,850 27,300 27,750 28,200 28,650 29,100 29,550 30,000
31 25,510 25,960 26,410 26,860 27,310 27,760 28,210 28,660 29,110 29,560 30,010
32 25,520 25,970 26,420 26,870 27,320 27,770 28,220 28,670 29,120 29,570 30,020
33 25,530 25,980 26,430 26,880 27,330 27,780 28,230 28,680 29,130 29,580 30,030
34 25,540 25,990 26,440 26,890 27,340 27,790 28,240 28,690 29,140 29,590 30,040
30 25,550 26,000 26,450 26,900 27,350 27,800 28,250 28,700 29,150 29,600 30,050
36 25,560 26,010 26,460 26,910 27,360 27,810 28,260 28,710 29,160 29,610 30,060
37 25,570 26,020 26,470 26,920 27,370 27,820 28,270 28,720 29,170 29,620 30,070
38 25,580 26,030 26,480 26,930 27,380 27,830 28,280 28,730 29,180 29,630 30,080
39 25,590 26,040 26,490 26,940 27,390 27,840 28,290 28,740 29,190 29,640 30,090
40 25,600 26,050 26,500 26,950 27,400 27,850 28,300 28,750 29,200 29,650 30,100

Elektritarbivus

RX Normaal helitugevusel RX põhjas helitugevusega  TX 
------------------------------------------------------------
0,4 A           0,7 A           1,2A

Vead mis lõid minul selle jaama kasutamisel välja

Viga nr: 1

Algusest peale oli jama sellega, et aegajalt kippus jaam saatele jääma, vahel seda polnud siis tuli jälle tagasi, alguses jäi mulje, et nupp jääb sisse sest see natuke halvasti käis sisse välja, pikapeale asi kulus ja nupp hakkas hästi käima, kuid asi jamas edasi kuni praeguseni. Sissejäämine on siis selliselt, et jaama ees olevad signaallambid hakkasid virvendama punane-roheline lamp edasi tagasi, samuti ka dipley, et läheb ise saatele ja siis teisel sekundil maha vastuvõtule ja nii edasi-tagasi.

Viga nr: 2

Siis peale paari kuud kasutamist äkki ühel hommikul ei töötanud display enam korralikult, ei saanud aru mis kanalil on ega midagi, mis päevast päeva aina süveneb, kui pool tunnikest ära töötab, siis on display loetav.

Välised viited