Mereraadioside

Allikas: Traadita Wiki by Jan & Co.

Mereraadiosideks on Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni Liidu (International Telecommunication Union - ITU) poolt eraldatud vastavad sagedusalad.

Vetel kasutatakse elektrooniliseks suhtlemiseks ehk ka abi kutsumiseks mereraadioside seadmeid, mis töötavad raadiosageduste vahemikus 156–174 MHz. Mereraadioside kasutamisega on väikelaevnikul laias laastus 2 varianti:

MERERAADIOSIDEST

1. Mida ei tohi ja mida tohib?

A. Kui raadiojaama kasutajal ei ole ROC tunnistust (Restricted Operator's Certificate (GMDSS)), siis võib ta kogu sagedusvahemikku kuulata, aga ise eetrisse minna ei tohi. See tähendab, et võib soetada mereraadiojaama, kuulata 16. või muud kanalit ehk saada tähtsamaid teateid merel või üritada tabada hoopis ilmainfot - see kõik on lubatud. Aga põhimõtteliselt PTT (Push To Talk) nuppu alla vajutada ei tohi. Olgu ennatlikult öeldud, et ka anonüümsed raadioeetri reeglite vastu eksijad on võimalik sidekeskusel tuvastada!

NB! Ilma ROC tunnistuseta mereraadiojaama kasutaja võib eetrisse minna vaid tõsise hädaohu korral. Tõsine hädaoht tähendab ohtu pardal olijate (tegelikult ka üle parda kukkunute) elule või tervisele.

B. Teine variant on läbi teha ROC kursus, sooritada eksam ja saada tunnistus (piirangutega raadioside operaatori tunnistus).

2. Kursus, eksam, tunnistus

Mida kujutab endast ROC tunnistuse saamiseks mõeldud kursus? Kursus toimub tavaliselt järjest 4 õhtul korraga 3 tundi ja 5. korral antakse eksam. Kuna meresõit on rahvusvaheline, siis nõuab see kursus ka mingil määral inglise keele oskust. Kursusel võidakse kasutada kahte simulaatorit ja tegevaparatuuri (näiteks reaalselt töötav NAVTEX). Tallinna kursuste korraldajad võivad kasutada täpsemalt selliseid aparaate: SAILOR A3/A4, SCANTI VHF DSC ja Navtex NAV5 console, 2 Transas simulator TGS-4100 ja TGS -4100 Tutor Emergency Portable Radios Jotron, Mcmurdo, Sailor). Transase kodulehelt leiate simulaatoritest lisainfot

ROC tunnistusi väljastab Veeteede Ameti meremeeste diplomeerimise ja registri büroo asukohaga Lume 9, Tallinn (Hundipea sadam).

Olgu siis eelnev ka meresõiduohutuse seaduse (§ 39 Väikelaeva juhile esitatavad nõuded, lõige 7) sõnadega ära toodud: meresidevahendit (VHF, MF, HF raadiojaama) võib väikelaeval kasutada isik, kes on läbinud vastava väljaõppe ja omab piirangutega raadiosideoperaatori (Restricted Operator’s Certificate) või raadiosideoperaatori (General Operator’s Certificate) tunnistust. Isik, kes ei oma nimetatud tunnistusi, võib VHF raadiojaama kasutada sideks vaid hädaolukorras.

3. Mereraadioside enamlevinud sõnumid

Kõige levinumad rahvusvahelise mereraadioside sõnumid:

- väljakutsuja: "kutsutava aluse nimi", "kutsutava aluse nimi", siin "minu aluse nimi", kuuldel - vastaja: "minu aluse nimi", siin "kutsutava aluse nimi", kuuldel

- väljakutsuja: "kutsutava aluse nimi", siin "minu aluse nimi", läheme üle kanalile X (nt 6, 8, 10 vms), kuuldel

- vastaja: "minu aluse nimi", siin "kutsutava alse nimi", kanal X, kuuldel

Pärast kanalil X vajaliku info vahetamist:

- väljakutsuja: side lõpp

- vastaja: side lõpp

NB! Hädaväljakutsed (distress-sõnumid) edastatakse ainult inglise keeles! Muu suhtlus võib toimuda teistes keeltes. Näiteks:

- MAYDAY, MAYDAY, MAYDAY, this is "minu aluse nimi", "minu aluse nimi", "minu aluse nimi". MAYDAY, "minu aluse nimi". Position 54 25 North 016 33 West. My boat is on fire and sinking. I require immediate assistance. 4 people on board, are taking a lifeboat. OVER."

4. Mereraadioside sagedusplaanid ja tähtsamad sagedused

Mereraadioside sagedusplaane on 2: rahvusvaheline ja USA plaan. Raadiojaama kasutades veendu, et seadistus on õigele plaanile viidud. Vastasel juhul sa teatud sagedustel ühendust ei saa.

VHF-CH16 sagedus on: 156,8 MHz

Meresidekanalid purjekatele: 156,025-156,350 MHz Du (+4,6 MHz) Rx Mereside kanalid 1.-5.; 7.; 60.-66.

5. Aparatuuri võimsusest ja loast

Käsiraadiojaama võimsus tohib olla maksimaalselt 5W. Sadamates peab võimsus olema 1W - tänapäevastel raadiojaamadel on see menüüst valitav. Eestis ei ole lubatud kasutada selliste raadiojaamade signaalivõimendeid (tsiviilkäibes).

Mereraadioside eetrisse minemiseks valitud raadiojaama kasutamiseks tuleb luba hankida Tehnilise Järelevalve Ametist (varem Sideametist).

Veesõiduki raadioloa kehtivusaeg on kolm aastat (kui taotleja ei soovi lühemat tähtaega).

6. 16. kanali kasutamise eetrireeglid

Iga täis- ja pooltund peetakse kolm minutit vaikust eetris.

Iga veerand- ja kolmveerandtund peetakse 3 minutti vaikust eetris (võimaliku SECURITE ja PANPAN teadete jaoks).

Nendel aegadel ei minda eetrisse ehk ei kutsuta kedagi välja madala tähtusega info vahetamiseks.

Mõisted

DSC (Digital Selective Call) – digitaal-selektiivne väljakutse – tehnika, kus kasutatakse arvkoode, mis võimaldavad raadiojaamal saada sidet ja edastada informatsiooni teisele jaamale või jaamade grupile ning vastab Rahvusvahelise raadiokonsultatiivgrupi (CCIR) soovitustele.

GMDSS - Global Maritime Distress Safety System


MERERAADIOSIDE RIKS LEVIALA

Riigi Infokommunikatsiooni Sihtasutus kindlustab Eesti merepääste vastutusalas ülemaailmse merehäda ja -ohutuse süsteemi (GMDSS - Global Maritime Distress and Safety System) nõuetele vastava mereside ning ametkondliku ja erakorrespondentsi edastuse mere ja kalda vahel.

Riks leviala.jpg

MERERAADIOSIDE SAGEDUSED (VHF) 15.11.2007 - http://www.rehepapp.com/kipper/Merekanalid.pdf

Kanal Laev Kallas
------------------------------------------------
L1 155.500 (simplex) Huvilaevad
L2 155.525 (simplex) Huvilaevad
1 156.050 160.650 Tallinn Raadio töökanal
2 156.100 160.700 
3 156.150 160.750 Tallinn Raadio töökanal 
4 156.200 160.800 
5 156.250 160.850 
6 156.300 (simplex) Laevadevaheline side 
7 156.350 160.950 
8 156.400 (simplex) Laevadevaheline side 
9 156.450 (simplex) Heltermaa, Paldiski North, Rohuküla, Sviby 
10 156.500 (simplex) Dirhami, Lehtma, Lohusalu, Suursadam, Triigi, Veere, Vergi. Vene VTS/GOFREP
11 156.550 (simplex)
12 156.600 (simplex) Grand Holm
13 156.650 (simplex) Merepääste- ja ohutussüsteemid. Tallinn VTS töökanal.
14 156.700 (simplex) Kuivastu, Kunda, Loksa, Roomassaare, Tamme raadio (Saaremaa sadam), Virtsu
15 156.750 (simplex) Max 1W, laevasisene
16 156.800 (simplex) Hädaabi ja kutsungikanal
17 156.850 (simplex) Max 1W, laevasisene
18 156.900 161.500 
19 156.950 161.550 
20 157.000 161.600 
21 157.050 161.650
22 157.100 161.700
23 157.150 161.750 
24 157.200 161.800 
25 157.250 161.850
26 157.300 161.900 Tallinn Raadio töökanal
27 157.350 161.950 Tallinn Raadio töökanal
28 157.400 162.000 
60 156.025 160.625 GOFREP Helsinki Traffic
61 156.075 160.675 GOFREP Tallinn Traffic
62 156.125 160.725
63 156.175 160.775
64 156.225 160.825
65 156.275 160.875
66 156.325 160.925
67 156.375 (simplex)
68 156.425 (simplex)
69 156.475 (simplex) Piirivalve töökanal, navi- & ilmateated
70 156.525 (simplex) DSC väljakutse
71 156.575 (simplex)
72 156.625 (simplex) Mõntu. Huvilaevad. Vene väikelaevade kanal.
73 156.675 (simplex)
74 156.725 (simplex) GOFREP St. Petersburg Traffic
75 156.775 (simplex) Max 1W
76 156.825 (simplex) Max 1W
77 156.875 (simplex) Huvilaevad
78 156.925 161.525
79 156.975 161.575
80 157.025 161.625 GOFREP Helsinki Traffic
81 157.075 161.675 GOFREP Tallinn Traffic
82 157.125 161.725
83 157.175 161.775
84 157.225 161.825
85 157.275 161.875
86 157.325 161.925
87 157.375 (simplex)
88 157.425 (simplex)
AIS1 161.975 (simplex) AIS
AIS2 162.025 (simplex) AIS
Tallinn Raadio edastab mereilmateateid ja navigatsioonilisi hoiatusi VHF kanalil 69
Kohalik ilmaennustus: 06.33 ja 15.33 LT
Navigatsioonilised ja tormihoiatused: 02.33, 06.33, 10.33, 14.33, 18.33, 22.33 UTC
01.juuni kuni 30.september edastatakse peale ilmateadet Tallinn Raadio töökanalitel (1, 3, 26, 27) sadamainfot

Välised lingid