Ubuntu

Allikas: Traadita Wiki by Jan & Co.

Ubuntu on üks Linuxi Distrodest.

Vabavara Linuxile


Terminal

Ubuntus leiate terminali Rakendused->Tarvikud->Terminal. Juhul, kui kasutate inglise keeles olevat keskkonda, siis Applications -> Accesories -> Terminal.

Lisaks on võimalik terminali käivitada Alt+F2 klahvikombinatsiooni kasutades. See avab dialoogiakna, kuhu saab avatava programmi nime kirjutada. Gnome (Ubuntu) terminali nimi on gnome-terminal, KDE (Kubuntu, Estobuntu) terminali nimi on konsole, ning kui neist kumbagi pole, siis vähemalt xterm peaks alati paigaldatud olema.

Et puhtalt terminali (mitte terminaliemulaatorit) kasutada, kasuta Ctrl+Alt+<F1-F6> klahvikombinatsioone. Et tagasi graafilisse keskkonda saada, kasuta Ctrl+Alt+F7 klahvikombinatsiooni.


Käsud softiinstall jms.

Wifi kaart tööle Ubuntu 9.04

sudo apt-get install linux-backports-modules-jaunty

teine lahendus on Ubuntu all wicd-d. Hea ja lihtne

Varamute uuendamine

sudo apt-get update

Probleemid uuendamisel

Err http://ppa.launchpad.net trusty/main amd64 Packages 404 Not Found
Err http://ppa.launchpad.net trusty/main i386 Packages 404 Not Found
W: Failed to fetch http://ppa.launchpad.net/finalterm/daily/ubuntu/dists/trusty/main/binary-amd64/Packages 404 Not Found
sudo apt-get update | grep "Failed" 
sudo add-apt-repository --remove ppa:finalterm/daily

Probleemid uuendamisel

W: GPG error: http:// archive.canonical.com quantal Release: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 16126D3A3E5C1192
sudo apt-key adv --recv-keys --keyserver keyserver.ubuntu.com 16126D3A3E5C1192

Softi otsimiseks

sudo apt-cache search paketinimi

Programmide install apt-get-ga

sudo apt-get install paketinimi

Paketi uuendamiseks

sudo aptitude safe-upgrade
sudo apt-get upgrade paketinimi

Linuxi versiooni uuendamiseks

sudo apt-get dist-upgrade

Või siis

update-manager -d

Linuxi versiooni uuenduseks kui tekivad mingid probleemid uuendusel

Before proceed, check if the new release is available for upgrade. Open a terminal and give this command

do-release-upgrade -c

If yes, proceed:

Remove all the external PPAs you've added.

From Software-Center > Edit > Software Sources > Other Software. Do not only un-tick ,but delete them.

Then close all the graphical applications and open only a terminal.(Fullscreen is better) Give the bellow commands

sudo apt-get update 
sudo apt-get dist-upgrade

Then give the bellow commands to do a little housekeeping

sudo apt-get --purge autoremove
sudo apt-get autoclean
sudo apt-get purge $(dpkg -l | awk '/^rc/ { print $2 }')

Then you can procceed with the upgrade

sudo do-release-upgrade

Programmide eemaldamine apt-get-ga

sudo apt-get remove paketinimi

Pakettide parandamiseks

sudo apt-get -f install
15 eismest sammu pärast ubuntu 9.04 istallimist

Kernel uuemad Ubuntule

Arvuti restartimine, shut down käsureast

shutdown / poweroff

sudo halt

või

sudo shutdown -h now

Restart

sudo reboot

Käskude aliaste lisamine

Käsurealt lisamine - lihtsaim ja kiireim variant

# kuvab aliaste listi
~$alias
# lisame aliase (näites kasutatud x11vnc serveri käivitamist)
~$alias vnc='x11vnc -rfbauth ~/.vnc/passwd'
# aliase kustutamine (kustutab x11vnc serveri aliase listist)
~$unalias vnc

Tekstiredaktoriga aliaste lisamine

gedit ~/.bashrc

Eemalda trellid järgnevate ridade eest:

if [ -f ~/.bash_aliases ]; then
  . ~/.bash_aliases
fi

Aliased

sudo gedit ~/.bash_aliases

Lisa read:

#
# Käskude read
#

alias u='sudo apt-get update && sudo apt-get dist-upgrade'
alias k='sudo ldconfig && sudo dpkg --configure -a && sudo apt-get clean'
alias i='sudo apt-get install'
alias s='sudo apt-cache search'
alias n='sudo apt-cache show'
alias re='sudo apt-get remove'
alias ae='sudo apt-get -y autoremove'
alias p='sudo apt-cache policy'
alias f='sudo apt-get install -f'

#
# Eesti Raadioside striimid
#

alias cb='mplayer http://radio.wifi.ee:8000/cb.m3u'
alias cb2='mplayer http://radio.wifi.ee:8000/cb2.m3u'
alias ham='mplayer http://l66ts.folk.ee:8000/80.m3u'

#
# Eesti Raadiojaamad
#

#
# ERR
#

alias r2='mplayer http://icecast.err.ee:80/raadio2.mp3'
alias r2.2='mplayer http://icecast.err.ee:80/r2-2.mp3'
alias r4='mplayer http://icecast.err.ee:80/raadio4.mp3'
alias kl='mplayer http://icecast.err.ee:80/klassikaraadio.mp3'
alias vr='mplayer http://icecast.err.ee:80/vikerraadio.mp3'
alias rt='mplayer http://icecast.err.ee:80/raadiotallinn.mp3'

#
# Eesti eraraadiojaamad
#

alias rfm128='http://stream05.akaver.com/retrofm_hi.ogg'
alias rfm64='http://stream05.akaver.com/retrofm_low.ogg'
alias r7='mplayer mms://wms.mmm.elion.ee/raadio7'
alias uuno='mplayer http://striiming.trio.ee:8008/uuno.mp3'
alias uunopop='mplayer mms://wms4.neti.tv/uunopop'
alias tp28='mplayer mms://wms03.mmm.elion.ee/pereraadio1'
alias tp96='mplayer mms://wms03.mmm.elion.ee/pereraadio2'
alias kp1='mplayer http://raadio.tt.ee:8002/listen.pls'
alias kp2='mplayer mms://wms4.neti.tv/kurpre'
alias rfm='mplayer mms://213.35.156.113/ruutfm'
alias rr='mplayer mms://213.35.156.113/raadioring'
alias elmar='mplayer http://striiming.trio.ee:8008/elmar.mp3'
alias elmar64='mplayer http://striiming.trio.ee:8008/elmar64.mp3'
alias kadi='mplayer mms://213.35.156.113/kadi'
alias kuku='mplayer http://striiming.trio.ee:8008/kuku.mp3'
alias kuku64='mplayer http://striiming.trio.ee:8008/kuku64.mp3'
alias marta='mplayer mms://wms.mmm.elion.ee/marta'
alias sun='mplayer mms://WMS4.neti.tv/Tartumaa'
alias eli='mplayer mms://wms.mmm.elion.ee/radioeli'
alias sky='mplayer mms://81.20.146.22/skyplus'
alias sky64='mplayer http://streamer.sotovik.ee:8500/skyplus_low.ogg'
alias sky128='mplayer http://streamer.sotovik.ee:8500/skyplus_hi.ogg'
alias energy='mplayer mms://81.20.146.22/energyfm'
alias energy64='mplayer http://streamer.sotovik.ee:8500/energyfm_low.ogg'
alias energy128='mplayer http://streamer.sotovik.ee:8500/energyfm_hi.ogg'
alias star='mplayer http://194.106.119.243:80/starfm'
alias star64='mplayer http://194.106.119.243:80/starfm_low.mp3' 
alias star128='mplayer http://194.106.119.243:80/starfm_hi.mp3'
alias tre='mplayer -playlist http://raadio.tre.ee/listen.pls'
alias power64='mplayer http://81.20.146.22:8500/powerhit_low.ogg'
alias power128='mplayer http://81.20.146.22:8500/powerhit_hi.ogg'

#
# Eesti TV-d
#

#
# ERR
#

alias etv='vlc rtsp://193.40.133.138:80/live/etv'
alias etvm='vlc rtsp://193.40.133.138:80/live/etvm' 
alias etv2='vlc rtsp://193.40.133.138:80/live/etv2'
alias etv2m='vlc rtsp://193.40.133.138:80/live/etv2m'
alias ttv='vlc rtmp://b4.babahh.com:1935/bbttv1/_definst_/tlntv'

#
# Eesti eraTV-d
#

alias alo='mplayer mms://tvalo.dyndns.org:9001'
alias tv7='mplayer http://vod.tv7.fi:1935/tv7-ee/smil:tv7-ee.smil/playlist.m3u8'
alias lifetv='mplayer mms://online.lifetv.ee/1'

#
# Vene TV-d.
#

alias rtr='mplayer http://i.vgtrk.cdnvideo.ru/rr2/smil:rtp_givc8_rr.smil/playlist.m3u8?auth=vh&cast_id=4941'
alias ros1='mplayer http://i.vgtrk.cdnvideo.ru/rr2/smil:rtp_givc11_rr.smil/playlist.m3u8?auth=vh&cast_id=2961'
alias ros2='mplayer http://i.vgtrk.cdnvideo.ru/rr2/smil:rtp_givc12_rr.smil/playlist.m3u8?auth=vh&cast_id=3465'
alias m24='mplayer http://i.vgtrk.cdnvideo.ru/rr2/smil:rtp_m24_rr.smil/playlist.m3u8?auth=vh&cast_id=1661'
alias majak='mplayer http://i.vgtrk.cdnvideo.ru/rr2/smil:rtp_mayak_rr.smil/playlist.m3u8?auth=vh&cast_id=81'

Aliased rakenduvad, peale terminali uuesti avamist, ei pea välja logima.

Salvesta fail ja logi süsteemist korra välja ja sisse tagasi. Nüüd on aliased rakendatud.
Teine võimalus on kasutada shortcut-i - siis ei ole vaja välja logida korraks - source .bashrc

Root useri lisamine

sudo useradd janno
passwd janno

Terminal root useriks

sudo /bin/bash

või

sudo su

Root parooli muutmine

passwd

Ketta mountimiseks kirjutatult

mount -t proc proc /proc
mount -o remount,rw /

Ristvara info jms. käsud

WiFi kaardi käsud

Levide skännimiseks

iwlist eth1 scan

Vaatame kaarditunnuseid

iwconfig

Ja siis vaatame palju wifikaardil võimsust

iwlist eth1 txpower

Mitut kanalit toetab

iwlist wlan0 frequency

Install Broadcom STA wireless driver in Ubuntu

sudo apt-get install bcmwl-kernel-source

Bluetooth käsud

Otsime bluuto seadmeid

hcitool scan

Sirvime mingi seadme teenuseid.

sdptool browse 00:18:13:50:0C:EB

Bluetooth kaardi ühenduseinfo.

hciconfig

Riistvara info

Videokaart

lspci | grep VGA

USB pordid

lspci | grep USB sudo scanimage -L

USB-s olevad seadmed

lsusb

PCI & PCMCIA pesas olevad seadmed.

lspci -nnk

PCI & PCMCIA pesas olevad seadmed võrguseadmed.

lspci -nnk | grep -iA2 net 

Riistvaras üldiselt

lspci

Skännerid, weebikaamerad.

 sudo scanimage -L

Võrguseadmete info

sudo lshw -C network

Riistvara install

Skänner

sudo apt-get install libsane-extras

Muudame failis õige skänneri mudeli.

sudo gedit /etc/sane.d/dll.conf

Lisasin rea hp4400 kuna mul on selline skänner.

Pesa valik, LPT, USB jne..

sudo hp-setup

WiFikaart Broadcom 43xx

wget http://downloads.openwrt.org/sources/wl_apsta-3.130.20.0.o ~/wl_apsta-3.130.20.0.o
sudo bcm43xx-fwcutter -w /lib/firmware/ ~/wl_apsta-3.130.20.0.o 

Kontrollime wifi draiveri korrasolekut.

sudo modprobe -r bcm43xx
sudo modprobe bcm43xx

Tarkvara info

Kerneli versioon.

uname -r

Distro versioon

lsb_release -i -r -s

Võrk

route
ifconfig eth1

Portide skänneerimine

nc -v -w 2 localhost -z 1-65535

GRUB taastamine peale windows uuesti installi

Grub

Failisüsteemi kontrollimiseks

Vaatame moundituid kettaid

mount

Moundime ketta lahti

sudo umount /dev/sda3

Kontrollime

sudo fsck -y /dev/sda3

Moundime ketta tagasi

mount /dev/sda3

RPM pakettide kasutamine Ubuntu all

sudo apt-get install alien

Programmi töö ja vearaporti jälitamiseks

sudo strace -o fail.txt <programm>

Faili kopeermiseks ühestkohast teise

sudo cp id.pem /etc/openvpn/id.pem


Nokia telefoni kasutamine GPRS modemiks üle Bluetooth

sudo gedit /etc/bluetooth/rfcomm.conf


rfcomm0 {
    bind yes;
    device 00:1F:00:B4:EC:C8;
    channel 1;
    comment "PPP connect";
}
sudo pppd

Kataloogi sisu kustutamine mis kuulub root-le

sudo rm /var/log/kismet/*

Kataloogile oiguste andmiseks

 sudo chmod 777 -R /home/tiiu/Desktop

Failile grupi õiguste andmiseks

sudo chmod g+w pilt.png

Failile kasutajale õiguste andmiseks

 sudo chmod u+w pilt.png

Kataloogile lugemise-kirjutuse kaitse andmine

 sudo chmod 777 /var/www

Deb pakettide tegemine

sudo apt-get install checkinstall

cd /path/to/extracted/package
./configure
sudo make
sudo checkinstall

sudo dpkg -i packagename.deb

Piltide konvertimine PNG to JPG

cd /home/retnet/Desktop/picture/
 mogrify -format jpg *.png

Remove png format pictures

rm *.png

Cinnamon

sudo add-apt-repository ppa:gwendal-lebihan-dev/cinnamon-stable
sudo apt-get update
sudo apt-get install cinnamon
sudo apt-get install ppa-purge
sudo apt-get purge --auto-remove cinnamon
sudo apt-get autoremove
sudo apt-get update -f
sudo apt-get dist-upgrade

Välised lingid