DXing

Allikas: Traadita Wiki by Jan & Co.
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti

DX (distance) e. kaugside

Tihti, kui maakera ionosfäär on ioniseeritud, on võimalik pidada kaug- ja ülikaugsidesid. Samuti toimivad need ka päikese aktiivsuse ajal. Tingituna lainepikkusest levivad CB lained paremini päevasel ajal. Öö saabudes hakkab levi tavaliselt nõrgemaks jääma, kuigi ka siin on erandeid. Põhja-Norras reisil oleva tuttavaga õnnestus näiteks öisel ajal sidet pidada, siitpoolt siis mina baasjaamaga ja sealt tema autojaamaga. Hommikupoolikutel on tavaliselt kuuldavad Vene ja Kaug-ida jaamad, lõuna paiku tulevad paremini Ukraina ja teised Musta mere äärsed jaamad. Õhtupoolikul hakkavad kostuma Itaalia ja Balkanimaad, enne päikeseloojangut Saksa, Taani, Holland jne. Enne päikeseloojangut kostuvad Inglise amatöörid. Hilisõhtul olen sidetanud Soome raadiomeestega. Kõik sõltub muidugi ilmast ja atmosfääri olekust. On päevi, kui kaugsidesid pole võimalik pidada.

Kaugsisede pidamisel tuleb anda kõigepealt oma kutsung, kui keegi vastab, siis kokku leppida, kas jäädakse samale kanalile vestlema või otsitakse selleks mõni vabam kanal. Kõigepealt tehakse teatavaks vastuvõetud signaali tugevus ja kvaliteet. Edasi käib tavaliselt vestlus juba aparatuurist, antennist, kohalikust ilmast jne. Välditakse poliitilisi teemasid. Lõpus kinnitatakse side toimumist kas niisama suuliselt või saadetakse vastakuti QSL-kaardid teele. Kui on olemas oma kutsung, siis on võimalik omale QSL-kaardid trükkida. Peale toimunud kaugsidet saab siis vastaspoolele side kinnituseks selle saata ja samuti ka temalt vastuseks QSL-kaardi saada. QSL-kaarte on väga erineva ja huvitava kujundusega, tavaliselt iseloomustavad need kas jaama operaatorit või tema elukohta. Kindlasti on kaardil kirjas operaatori kutsung, asukoht, side toimumise aeg ja sagedus, millel sidet peeti.

Eesti kaugsidepidajad on koondunud oma klubisse sellest lähemalt vaata siit: Estonian CB DX Radio Group

CB 11m/DX sagedusala

Mujal maailmas (sealhulgas nüüd ka Venemaal) on lisaks eelnevalt loetletud 40 kanalile vabakasutuses ka CB 27 laineala järgmised 40 kanalit ("F" bänd), sagedustel 27,415 MHz - 27,855 MHz, kus töötatakse ainult SSB modulatsioonis, nii ülemisel (USB) kui alumisel (LSB) külgribal, kanalitevahelise sammuga 10 - 20 KHz (40 kanalit), aga korrespondentide rohkusel leviga, sammuga 5 KHz (siis on kanaleid / sagedusi 90). Selles SSB bändis, mida kutsutaksegi 11 m DX sagedusalaks, peetakse suurem osa CB DX sidedest maailmas.

Sagedused CB 27 F bändi kanalid ja sagedused

Kanal SagedusMHz Kanal SagedusMHz Kanal SagedusMHz Kanal SagedusMHz
1 27,415 11 27,535 21 27,665 31 27,765
2 27,425 12 27,555 22 27,675 32 27,775
3 27,435 13 27,565 23 27,705 33 27,785
4 27,455 14 27,575 24 27,685 34 27,795
5 27,465 15 27,585 25 27,695 35 27,805
6 27,475 16 27,605 26 27,715 36 27,815
7 27,485 17 27,615 27 27,725 37 27,825
8 27,505 18 27,625 28 27,735 38 27,835
9 27,515 19 27,635 29 27,745 39 27,845
10 27,525 20 27,655 30 27,755 40 27,855

Side pidamisest

Sidepidamise alustamisel, lülitades jaama kas kutsekanalile või mõnele teisele, veendu kõigepealt, kas kanal on vaba. Kui seal keegi juba töötab, ära sega vahele, vaid otsi uus, vaba kanal. Kui tahad aga just ühega nendest korrespondentidest rääkida, kes on kanalil, oota kuni üks oma jutu lõpetab ja mikrofoni teisele üle annab. Sel momendil hõika vahele:

"Break" (Loe: Breik) e. (katki - jutu kohta) ja jää ootama, kuni sulle sõna antakse.

Kui kanal on vaba ja soovid ise kellegiga sidet saada, alusta kutsumist: "Kõigile, kõigile, siin (oma kutsung) kutsub ja kuulab"

EST: Kõigile, kõigile siin Kolm-Null-Neli-Jaan-Narva kutsub ja kuulab. 
ENG: CQ,CQ, here is Three-Zero-Four-Juliett-November calling and listening.
FIN: CQ,CQ, täällä Kolmi-Nolla-Neljä-Jussi-Niilo kutsuu ja kuuntelee.

Kui keegi sulle vastab, hõigates oma kutsungi, alusta oma vastust tema kutsungiga, siis ta teab, et vastad temale: "(tema kutsung), here is (oma kutsung)" ja tervita teda.

Three Zero Four November Tango, here is Three Zero Four Juliett November, Hello.

Peale tervitust anna talle kõigepealt tema signaali raport, näiteks:

"Your signal is 5/9" kui signaal on puhas ja tugev, siis oma QTH (asukoht) ja seejärel oma nimi (ainult eesnimi).

Your signal is five-nine" My QTH is Võru and my name is Jan.

Kui eetris on tugevad häired ja arusaadavus halb, öeldakse lisaks kutsungile ka raport, QTH ja oma nimi, kõik tähtede kaupa sõnakoodidega:

näiteks signaali raport (RS) 5/9 :

Your signal is Radio Five, Santiago Nine and my QTH is Võru, like Victor, Oscar, Romeo, Uniform.

Oma nime ütlemise järel küsi, kas ta sai su raporti kätte ja anna mikrofon vastaspoolele üle, öeldes näiteks:

"Did you copy me? Mike to you", 

et tema saaks sulle sinu signaali raporti, oma QTH ja nime öelda.

Sidepidamisel CB lainealadel on kombeks peale raporti, QTH ja nimede vahetamist tutvustada oma aparatuuri, millega töötatakse (Jaama tüüp, kas kasutad eraldi lõppvõimendit ja selle võimsus, missugune mikrofon, antenn). Näiteks minu aparatuuri tutvustus:

My transceiver is INTEK 790 MULTI, 4 whiskys power. I use 100 whiskys amplifier.
My mike is small static and my antenna is GROUND PLANE 0,5 lambda 

Ja kui ta pole sulle oma aparatuuri veel tutvustanud, küsi temalt:

What is your working conditions? Mike to you.

Edasine sõltub sellest, millest soovite rääkida, ilmast, levist, QSL kaartide vahetamisest jne.

Side lõpetamisel täna kindlasti toreda kontakti eest, näiteks:

"thanks for nice QSO" 

"(tema kutsung), here is (oma kutsung), 73!

Three Zero Four November Tango, here is Three Zero Four Juliett November, Seventeen Three.

Enamvähem sellise skeemi järgi toimuvad kõik CB kaugsided.

NB! Pea meeles, et kutsekanal on ainult kutsumiste ja lühikõneluste jaoks. Kui tahad kellegiga pikemalt lobiseda, kutsu korrespondent teisele kanalile/sagedusele. (ei kehti kanali E 23 (27,255 MHz) kohta, mis ongi kokkusaamis - ümarlaua kanaliks.)

CB DX kutsekanalid on kanal E 31 FM / 27,315 MHz ja järgmises, SSB sagedusalas kanal F 12 USB / 27,555 MHz.

Signaali raporti andmisel vastaskorrespondendile kasutatakse kolmetähelist RST (Radio, Signal, Tone) koodi, millest CB lainealas kasutatakse põhiliselt kahte esimest. Kolmas täht T (Tone) näitab vastuvõetava signaali tooni puhtust ja seda kasutatakse ainult telegraafi side puhul.

Esimene R (Radio), mis koosneb numbritest 1 - 5, näitab vastuvõetava signaali modulatsiooni arusaadavust, selgust. 1 - praktiliselt arusaamatu, tugevate moonutustega signaal. 5 - täielikult puhas, arusaadav signaal.

Teine S (Signal), mis koosneb numbritest 1 - 9, näitab vastuvõetava signaali tugevust. 1 - nõrk, praktiliselt kuulmatu signaal. 9 - väga tugev signaal.

(Näiteks raport 5/4 - puhas, arusaadav, aga nõrk signaal. Raport 3/9 - väga tugev, aga moonutustega signaal.)

Raadiosides kasutatakse aja kokkuhoiu mõttes ka palju lühendeid. Üks selline lühendite kogum on Q-kood. Siin mõned Q-koodi lühendid, mis on CB lainealadel enamkasutatavad:


Kood Tähendus
CQ,CQ...Kõigile, kõigile... (üldkutse sidele)
QSORaadioside / Palun sidet
QTHTeie asukoht? / Minu asukoht on...
QRZKes kutsub mind? / Teid kutsub...
QRMTeid segatakse / Eetris on häired
QSBSignaali tugevus kõigub / Feeding
QRXPalun oodake / Jään ootama
QSYMuutke sagedust / Muudan sagedust
QRTKatkestage saade / Katkestan saate
QSLPalun kinnitust / Kinnitan teate

Ja soovide lühendid:

73! - kõige paremat!   
88! - sama, naisterahvale   
51! - sama, kogu perele.

Kui kuuled eetris mõnda haruldast korrespondenti, keda paljud jaamad tahavad samaaegselt kätte saada ja muidugi ka sina, oota ära, kuni ta sides oleva jaamaga lõpetab ja järgmistele loa annab (näiteks lühendiga QRZ).

Siis hõikka oma kutsungit, aga ainult üks kord ja jää kuulama, kellele ta vastab. Kui ta ei vasta sulle, vaid võtab kellegi teise jutule, oota kannatlikult järgmise side lõppu, siis hõika uuesti ja seda niikaua, kuni ta sinule vastab.

Ära mingil juhul hakka oma kutsungit pikalt teistele peale karjuma. Sellega viidad nii tema, kui oma aega side saamiseni ja võib juhtuda, et korrespondent vihastab segamise peale, ega võta sind üldse jutule. Ainult kannatlikus viib kaugsides heade tulemusteni.

DX side maakoodid

1 - ITALY 
2 - UNITED STATES OF AMERICA
3 - BRAZIL 
4 - ARGENTINA 
5 - VENEZUELA 
6 - COLUMBIA 
7 - NETHERLANDS ANTILLES 
8 - PERU 
9 - CANADA 
10 - MEXICO
11 - PUERTO RICO 
12 - URUGUAY 
13 - GERMANY 
14 - FRANCE 
15 - SWITZERLAND 
16 - BELGIUM 
17 - HAWAIIAN ISLANDS 
18 - GREECE 
19 - NETHERLANDS 
20 - NORWAY 
21 - SWEDEN 
22 - FRENCH GUYANA 
23 - JAMAICA 
24 - PANAMA 
25 - JAPAN 
26 - ENGLAND 
27 - ICELAND 
28 - HONDURAS 
29 - IRELAND 
30 - SPAIN 
31 - PORTUGAL 
32 - CHILE 
33 - ALASKA 
34 - CANARY ISLANDS 
35 - AUSTRIA 
36 - SAN MARINO 
37 - DOMINICAN REPUBLIC 
38 - GREENLAND 
39 - ANGOLA 
40 - LIECHTENSTIEN 
41 - NEW ZEALAND 
42 - LIBERIA 
43 - AUSTRALIA 
44 - SOUTH AFRICA 
45 - YUGOSLAVIA 
46 - EAST GERMANY
47 - DENMARK 
48 - SAUDIA ARABIA 
49 - BALEARIC ISLANDS 
50 - EUROPEAN RUSSIA
51 - ANDORRA 
52 - FAROER ISLANDS 
53 - EL SALVADOR 
54 - LUXEMBOURG 
55 - GIBRALTAR 
56 - FINLAND
57 - INDIA 
58 - EAST MALASYSIA 
59 - DODE CANESE 
60 - HONG KONG 
61 - EQUADOR 
62 - GUAM ISLAND 
63 - ST. HELENA ISLAND 
64 - SENEGAL REPUBLIC 
65 - SIERRA LEONE 
66 - MAURITANIA 
67 - PARAGUAY 
68 - NORTHERN IRELAND 
69 - COSTA RICA 
70 - AMERICAN SAMOA ISLANDS 
71 - MIDWAY ISLANDS 
72 - GUATEMALA 
73 - SURINAME 
74 - NAMIBIA 
75 - AZORES ISLANDS 
76 - MOROCCO 
77 - GHANA 
78 - ZAMBIA 
79 - PHILIPPENE ISLANDS 
80 - BOLIVIA 
81 - SAN ANDRES & PROVIDENCIA ISLANDS
82 - GUANTANAMO BAY
83 - TANZANIA
84 - IVORY COAST
85 - ZIMBABWE  
86 - NEPAL
87 - YEMEN 
88 - CUBA 
89 - NIGERIA  
90 - CRETE ISLAND  
91 - INDONESIA 
92 - LIBYA 
93 - MALTA 
94 - UNITED ARAB EMIRATES  
95 - MONGOLIA 
96 - TONGA ISLANDS 
97 - ISRAEL 
98 - SINGAPORE 
99 - FIJI ISLANDS 
100 - KOREA
101 - PAPAU-NEW GUINEA 
102 - KUWAIT 
103 - HAITI 
104 - CORSICA 
105 - BOTSWANA  
106 - CEUTA & MELILLA 
107 - MONACO 
108 - SCOTLAND  
109 - HUNGARY  
110 - CYPRA  
111 - JORDAN 
112 - LEBANON 
113 - WEST MALAYSIA 
114 - PAKISTAN 
115 - QATAR 
116 - TURKEY 
117 - EYGPT 
118 - THE GAMBIA 
119 - MADERIA ISLAND 
120 - ANTIGUA & BARBUDA ISLANDS
121 - THE BAHAMAS 
122 - BARBADOS ISLAND 
123 - BERMUDA ISLAND
124 - NEW AMSTERDAM & ST. PAUL ISLANDS
125 - CAYMAN ISLANDS 
126 - NICARAGUA 
127 - VIRGIN ISLANDS 
128 - BRITISH VIRGIN ISLANDS 
129 - MACQUARIE ISLANDS 
130 - NORFOLK ISLAND 
131 - GUYANA 
132 - MARSHALL ISLANDS 
133 - NORTH MARIANAS ISLANDS 
134 - REPUBLIC OF BELAU 
135 - SOLOMON ISLANDS 
136 - MARTINIQUE ISLAND 
137 - ISLE OF MAN 
138 - VATICAN CITY STATE
139 - SOUTHERN YEMEN 
140 - ANTARTICA
141 - ST. PIERRE & MIQUELON IS.
142 - LESOTHO 
143 - ST. LUCIA ISLAND 
144 - EASTER ISLAND 
145 - GALAPAGOS ISLAND 
146 - ALGERIA
147 - TUNISIA  
148 - ASCENSION ISLAND 
149 - LACCADIVE ISLANDS 
150 - BARAIN 
151 - IRAQ 
152 - MALDIVE ISLANDS  
153 - THAILAND 
154 - IRAN 
155 - TAIWAN  
156 - CAMEROON  
157 - MONTSERRAT ISLAND  
158 - TRINIDAD & TOBAGO ISLANDS 
159 - SOMALT REPUBLIC 
160 - SUDAN 
161 - POLAND 
162 - REPUBLIC OF ZAIRE 
163 - WALES 
164 - TOGO REPUBLIC 
165 - SARDINIA ISLAND 
166 - SINT MAARTEN, SABA, & ST. EU-STATIUS 
167 - JERSEY ISLAND 
168 - MAURITIS ISLANDS 
169 - GUERNSEY ISLAND & DEPENDENCIES
170 - BURKINA FASO 
171 - SVALBARD ISLANDS 
172 - NEW CALEDONIA  
173 - REUNION ISLAND  
174 - UGANDA 
175 - CHAD REPUBLIC  
176 - CENTRAL AFRICAN REPUBLIC  
177 - SRI LANKA  
178 - BULGARIA 
179 - CZECHOSLOVAKIA
180 - OMAN  
181 - SYRIA  
182 - REPUBLIC OF GUINEA  
183 - BENIN  
184 - BURUNDI  
185 - COMOROS ISLANDS  
186 - DIJIBOUTI  
187 - KENYA  
188 - MALAGASY REPUBLIC  
189 - MAYOTTE ISLAND  
190 - SEYCHELLES ISLANDS  
191 - SWAZILAND  
192 - COCOS ISLAND  
193 - COCOS-KEELING ISLANDS  
194 - DOMINICA ISLAND  
195 - GRENADA ISLAND  
196 - GUADALUPE ISLAND  
197 - VANUATA  
198 - FALKLAND ISLANDS  
199 - EQUATORIAL GUINEA 
200 - SOUTH SHETLAND ISLAND
201 - FRENCH POLYNESIA 
202 - BHUTAN 
203 - CHINA  
204 - MOZAMBIQUE 
205 - CAPE VERDE ISLANDS 
206 - ETHIOPIA 
207 - ST. MARTIN ISLAND 
208 - GLORIEUSES ISLANDS 
209 - JUAN DE NOVA & EUROPA ISLAND
210 - WALLIS & FUTUNA ISLANDS 
211 - JAN MAYEN ISLAND 
212 - ALAND ISLAND 
213 - MARKET REEF 
214 - CONGO REPUBLIC 
215 - GABON REPUBLIC 
216 - MALI REPUBLIC 
217 - CHRISTMAS ISLAND 
218 - BELIZE 
219 - ANGUILLA ISLAND 
220 - ST. VINCENT ISLAND & DEPENDECIES
221 - SOUTH ORKNEY 
222 - SOUTH SANDWICH ISLANDS 
223 - WESTERN SAMOA ISLANDS 
224 - WESTERN KIRIBATI 
225 - BRUNEI 
226 - MALAWI 
227 - RWANDA 
228 - CHAGOS 
229 - HEARD ISLAND VK0H 
230 - MICRONESIA 
231 - ST. PETER & ST. PAUL ROCKS 
232 - ARUBA 
233 - ROMANIA 
234 - AFGHANISTAN 
235 - ITU GENEVA 
236 - BANGLADESH 
237 - UNION OF MYANMAR 
238 - KAMPUCHEA 
239 - LAOS 
240 - MACAO 
241 - SPRATLY ISLANDS 
242 - VIETNAM 
243 - AGALEGA & ST. BRANDON IS.
244 - ANNOBAN ISLAND 
245 - NIGER REPUBLIC 
246 - SAO TOMES & PRINCIPE ISLANDS 
247 - NAVASSA ISLAND 
248 - TURKS & CAICOS ISLANDS 
249 - NORTHERN COOK ISLANDS 
250 - SOUTHERN COOK ISLANDS 
251 - ALBANIA
252 - REVILLAGIGEDO ISLANDS 
253 - ANDAMAN & NICOBAR ISLANDS 
254 - MOUNT ATHOS
255 - KERGUELAN ISLANDS  
256 - PRINCE EDWARD & MARION ISLS. 
257 - RODRIGUEZ ISLAND  
258 - TRISTAN DA CUNHA & GOUGH IS. 
259 - TROMELIN ISLAND 
260 - BAKER & HOWLAND ISLANDS  
261 - CHATHAM ISLANDS 
262 - JOHNSTON ISLAND 
263 - KERMADEE ISLANDS 
264 - KINGMAN REEF 
265 - CENTRAL KIRIBATI 
266 - EASTERN KIRIBATI  
267 - KURE ISLANDS 
268 - LORD HOWE ISLAND 
269 - MELLISH REEF  
270 - MINAMI TORISHIMA ISLAND 
271 - REPUBLIC OF NAURU 
272 - NIVE ISLAND 
273 - JARVIS & PDS
274 - PITCAIRN ISLAND 
275 - TOKELAU ISLANDS 
276 - TUVALU ISLANDS 
277 - SABLE ISLAND 
278 - WAKE ISLAND 
279 - WILLIS ISLETS
280 - AVES ISLAND 
281 - OGASAWARA ISLANDS 
282 - AUCKLAND & CAMPBELL ISL. 
283 - ST. KITTS & NEVIS ISLAND
284 - ST. PAUL ISLAND
285 - FERNANDO DE NORONHA ISLA
286 - JUAN FERNANDEZ ISLANDS 
287 - MALPELO ISLAND HK0 
288 - SAN FELIX & SAN AMBROSIO 
289 - SOUTH GEORGIA ISLANDS
290 - TRINDADE & MARTIM VAZ IS
291 - DHEKELIA & AKROTIRI
292 - ABU-AIL & JABAL-AT-TAIR
293 - GUINEA BISSAU 
294 - PETER 1'st ISLAND
295 - SOUTHERN SUDAN  
296 - CLIPPERTON ISLAND  
297 - BOUVET ISLAND  
298 - CROZET ISLANDS 
299 - DESEECHEO ISLAND 
300 - WESTERN SAHARA
301 - ARMENIA
302 - ASIATIC RUSSIA
303 - AZERBAIJAN
304 - ESTONIA
305 - FRANZ JOSEF LAND  
306 - GEORGIA 
307 - KALININGRADSK 
308 - KAZAKH 
309 - KIRGHIZ 
310 - LATVIA
311 - LITHUANIA
312 - MOLDAVIA
313 - TADZHIK
314 - TURKOMAN 
315 - UKRAINE 
316 - UZBEK  
317 - WHITE RUSSIA
318 - SOVEREIGN MILITARY ORDER OF MALTA
319 - UNITED NATIONS NEW YORK  
320 - BANABA ISLAND 
321 - CONWAY REEF 
322 - WALVIS BAY 
323 - YEMEN REPUBLIC 
324 - PENGUIN ISLANDS 
325 - ROTUNA ISLAND 
326 - MALYJ VYSOTSKJ ISLAND 
327 - SLOVENIA 
328 - CROATIA 
329 - CZECH REPUBLIC
330 - SLOVAK REPUBLIC 
331 - BOSNIA HERCEGOVINIA 
332 - MACEDONIA 
333 - ERITREA 
334 - NORTH KOREA 
335 - SCARBOROUGH REEF 
336 - PRATOS ISLAND 
337 - AUSTRAL ISLANDS 
338 - MARQUESAS ISLANDS
339 - TEMOTU
340 - PALESTINA
341 - EAST TIMOR 
342 - CHESTERFIELDS ISLANDS

Vaata ka