Raadioamatööri eksam

Allikas: Traadita Wiki by Jan & Co.
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti

Raadioamatööriks saamiseks sooritatakse kõigepealt eksam.

Selleks tuleb võtta ühendust oma maakonna eksamikomisjoniga ning kokku leppida sobiv eksami aeg ja koht.

Kokku on 3 kvalifikatsiooniklassi:

1. D-kvalifikatsiooniklass

Kui Te olete päris algaja ja pole koolis veel füüsikakursuseni jõudnud, on kõige jõukohasem D-kvalifikatsiooniklassi raadioamatööri eksam, mille teoreetilse osa küsimused leiab siit. Eksami teoreetilise osa sooritamiseks on vaja vastata õigesti 15-le küsimusele 20-st, vastustest on antud kolm varianti, millest ainult üks on õige.

Praktilise osa sooritamiseks on vaja sooritada FM-ultralühilaineside.

2. B-kvalifikatsiooniklass - Taiplikumal on soovitatav alustada sellest kategooriast

Edasijõudnute jaoks sobib B-kvalifikatsiooniklassi raadioamatööri eksam, mille küsimused leiab siit, spikker on avaldatud ka Traadita Wikis. Eksami teoreetilise osa sooritamiseks on vaja vastata õigesti 30-le küsimusele 40-st, vastustest on antud kolm varianti, millest ainult üks on õige.

Praktilise osa sooritamiseks on vaja sooritada SSB-lühilaineside.

Raadioamatööri eksami B-kategooria eksami küsimused ja vastused.

3. A-kvalifikatsiooniklass

Kõige kõrgem, A- kvalifikatsiooniklass, mille küsimused leiab siit, eeldab lisaks headele teoreetilistele teadmistele ka telegraafioskust. Eksami teoreetilise osa sooritamiseks on vaja vastata õigesti 40-le küsimusele 50-st, vastustest on antud neli varianti, millest ainult üks on õige.

Praktilise osa sooritamiseks on vaja sooritada telegraafiside.

Näpunäiteid eksamiks

  • Õppimise motiveerimiseks võtke ühendust kvalifikatsioonikomisjoni liikmetega ja leppige kokku eksamiaeg.
  • Hakake eksamiks valmistuma varakult. Püüdke materjalidega tutvuda vähehaaval, pigem mitme nädala jooksul paar tundi päevas, kui ühekorraga 16 tunni jooksul.
  • Kui Teil eksamiks valmistudes jääb mingi valdkond ebaselgeks, ärge kartke teistelt raadioamatööridelt küsida.
  • Eksamil lubatud valemitekogu võite eksamiküsimusi silmas pidades endale ise koostada ja printida: valemi järgi vastuse arvutamine on tunduvalt kasulikum kui näiteks vastusevariandi “11,9” meelespidamine.
  • Kui Te eksamil ei tea mingi küsimuse vastust, ärge jääge selle üle pikemalt juurdlema, vaid vastake kõigepealt teistele küsimustele. Kui mõni küsimus jääbki vastamata, ei juhtu midagi hullu: veerand küsimustest võib olla valesti vastatud.
  • Kui Teile tundub, et Te ei tea õiget vastust väga paljudele küsimustele, jääb võimalus vastata huupi: kolmandikul juhtudel peaksite niimoodi valima õige vastuse.
  • Eksami praktilise osaks valmistumisel konsulteerige eelnevalt mõne raadioklubiga või eksamikomisjoniga: tõenäoliselt leiate koos variandi, mis tagab eksami edukaks sooritamiseks vajalikud oskused.

Raadioamatööride käsiraamatute PDF versioonid

Välised lingid

Kui eksam on edukalt sooritatud

Siis tuleb taodelda TJA (Tehnilise Järelvalve Ameti) käest luba, mida antakse korraga 3-ks aastaks.

TJA - Raadioamatööri Õigused ja kohustused

Kvalifikatsiooni omistamise aluseks on raadioamatööri kvalifikatsioonieksami sooritamine. Kvalifikatsioonieksami teoreetilise osa sooritamiseks peab näitama raadiotehnilisi ja telekommunikatsioonialaseid teadmisi ning tundma tööohutust, töötamisreegleid, protseduure ja seadusandlust.

Kvalifikatsioonieksami praktilise osa sooritamiseks peab oskama pidada kahepoolset raadiosidet:

klass A - morsekoodis
klass B - SSB töörežiimis
klass D - FM töörežiimis

Amatöörraadiojaama on lubatud kasutada ainult kehtiva ARJ tööloa alusel.

Üldjuhul hoitakse ARJ tööluba antud raadiojaama kasutamise kohas. Amatöör-vahendusraadiojaama ja amatöörraadiomajaka tööluba hoitakse vastutava järelevaataja käes. Raadioorienteerumise amatöörraadiomajakakomplekti tööluba peab olema võistlusi korraldava vastutava järelevaataja käes võistluste korraldamise kohas.

Tööluba ei ole üleantav.

ARJ kasutamisel peab lähtuma Rahvusvahelise Raadioamatööride Liidu (IARU) 1. regiooni ja Eesti raadiosageduste plaanis sätestatud nõuetest.

ARJ kasutamisel vastutab ARJ tööloa omanik või vastutav järelevaataja täielikult antud ARJ säilimise, tehnilise korrasoleku ning sihipärase ja ohutu kasutamise eest.

Amatöörraadioside raadiosõnumite sisu eest vastutab neid edastanud raadioamatöör. ARJ kasutamisel tuleb järgida ITU Raadioeeskirjades, CEPT ja IARU soovitustes, "Elektroonilise side seaduse", "Rahvatervise seaduses" ja nendega seonduvates dokumentides kehtestatud nõudeid.

ARJ kasutamine liiniõhusõiduki pardal on keelatud.

ARJ kasutamiseks veesõiduki või isiklikus kasutuses oleva õhusõiduki pardal on vajalik antud sõiduki kapteni luba, kuid ARJ kasutamine tuleb viivitamatult katkestada antud sõiduki kapteni nõudel.

Sidepidamiseks hädaolukorras ja päästeoperatsioonil on lubatud kasutada amatöörraadiojaama väljaspool amatöörraadioside raadiosagedusalasid ainult hädaolukorra lahendamise eest vastutava ametkonna juhi või tema poolt volitatud isiku korraldusel tema poolt määratud raadiosagedustel ja ainult tema poolt määratud kutsungiga.

Raadioamatöör peab seitsme tööpäeva jooksul pärast sidepidamise lõppu esitama vormikohase teatise posti või e-posti teel Tehnilise Järelevalve Ametile.

Raadioamatööri tööloa taotluse saatmine neti vahendusel

1. Peab sul olema raadioamatööri eksamitunnistus, mille skännid sisse. (Pikendamisel ei ole seda vaja enam teha)

2. Maksad ära riigilõivu: 2,30 € (36 EEK) http://www.tja.ee/index.php?id=10837 Ilma riigilõivu maksmiseta menetlusse ei võeta. (Iga 3 aasta tagant)

3. Täidad ära taotluse. http://www.tja.ee/public/documents/Elektrooniline_side/Amatoorraadioside/amatoortaotlus.rtf ja allkirjastad IDkaardiga.

4. Valid omale kutsungi vabade seast kui sul pole veel kutsungit: http://mtr.mkm.ee/default.aspx?s=slubaotsing Valid sealt Tegevusala: Isklik-amatöör raadioluba paned linnukese Nii arhiveeritud kui arhiveerimata ja paned all linnukese Detailne otsing ja sisetad kutsungi reale omale sobiva kutsungi.

Kui sa aga ei viitsi valida ise kutsungit siis antakse sulle suvaline vaba kombinatsioon.

5. Lisad kõik failid emaili: Tunnistus, avaldus. Kui oled veel kutsungita amatöör siis lisad emaili selle kutsungi mida sa omale soovid, kuid selle lisamine pole kohustuslik, kui sa ise seda valida ei taha.

6. Kirja saadad emailile: kristiina.kenk@tja.ee http://www.tja.ee/index.php?id=10576&tootaja=70

7. Aega kulub paar tööpäeva ja Eesti Postil samuti paar päeva ja ongi luba käes,saadetakse avalduses märgitud aadressile.

8. Luba kehtib 3 aastat, enne lõppemist on soovitavalt saata 15 päeva enne lõppemist uus tööloa taotluse avaldus.