Windows

Allikas: Traadita Wiki by Jan & Co.
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti

Microsoft Windows on Microsofti poolt toodetud operatsioonisüsteemide seeria personaalarvutitele, serveritele ja manussüsteemidele.

Windows OS toote võtmepikkused

  • Windows 7: xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx
  • Windows Server 2008: xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx
  • Windows Vista: xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx
  • Windows Server 2003: xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx
  • Windows XP: xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx
  • Windows 2000: xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx
  • Windows ME: xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx
  • Windows 98: xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx
  • Windows NT: xxxxx-xxx-xxxxxxx-xxxxx
  • Windows 95: xxxxx-xxx-xxxxxxx-xxxxx

Command prompt käsud - Käsurea käsud - Windows

ASSOC – käsk faililaiendi sidumiseks failitüübiga
AT – võimaldab programmi või käsu käivitamist ettemääratud ajal
ATTRIB - võimaldab käsurealt muuta faili atribuute.
BREAK – käsk on olemas ainult tagurpidiühilduvuse tagamiseks DOS'i skriptidega.
CACLS – võimaldab määrata NTFS failisüsteemis juurdepääsuõiguseid.
CALL – ühe skriptifaili käivitamiseks teise skriptifaili seest.
CD või CHDIR – võimaldab liikuda kataloogide vahel või näidata parajasti aktiivse kataloogi nime. Erinevalt CHDIR'ist ei ole vaja CD käsku kasutades ümbritseda tühikut sisaldavat katalooginime jutumärkidega.
CHCP – kuvab või määrab kasutatava ASCII kooditabeli.
CHKDSK – võimaldab kontrollida partitsiooni korrasolekut.
CHKNTFS – kuvab ja võimaldab määrata partitsioonide kontrollimist järgmise süsteemi üleslaadimise ajal.
CLS – command prompt aken puhtaks.
CMD – avab uue command prompt akna.
COLOR – võimaldab muuta command prompt akna teksti ja taustavärvi
COMP – võimaldab kahe faili või kahe failide komplekti sisu omavahel võrrelda.
COMPACT – võimaldab käsurealt hallata NTFS failisüsteemi põhist pakkimist.
COPY - käsk failide kopeerimiseks
DATE - võimaldab kuvada või seada süsteemi kuupäeva.
DEL - käsk failide kustutamiseks
DIR - kuvab aktiivses kataloogis olevate failide ja alamkataloogide nimekirja.
DISKCOMP – võimaldab kahe flopiketta sisu võrrelda. 
DISKCOPY – käsk flopiketta kopeerimiseks teisele flopikettale.
DOSKEY – käsurea abivahend, muuhulgas võimaldab ka makrode salvestamist.
ECHO – käsk teksti kuvamiseks või skriptifailides käskude kuvamise lubamiseks/keelamiseks
ENDLOCAL – lõpetab SETLOCAL'iga tehtud muudatused.
ERASE – käsk failide või kataloogide kustutamiseks.
EXIT – sulgeb command prompt akna
FC – Võimaldab kahte faili või failide komplekti omavahel võrrelda.
FIND - otsib ühe või mitme faili seest etteantud stringi
FINDSTR - otsib ühte või mitut stringi erinevate failide seest. Pakub rohkem võimalusi kui FIND
FOR – for tsükkel, vaikimisi failide nimekirja läbikäimiseks
FORMAT – käsk partitsiooni või kettaseadme failisüsteemi formaatimiseks.
FTYPE – seob failitüübi programmifailiga, millega seda avada (võimaldab lisada võtmed)
GOTO – võimaldab skriptifailis hüpata etteantud sildi juurde.
GRAFTABL – võimaldab määrata ASCII kooditabeli ebastandardsete sümbolite kuvamiseks.
HELP - kuvab infot commad prompt käskude kohta.
IF – valiklause.
LABEL - võimaldab kuvada või muuta partitsiooni või kettaseadme nimetust
MD ja MKDIR – käsud kataloogi loomiseks.
MODE – võimadab seadistada erinevate portide seadeid.
MORE – võimaldab käsu või programmi tulemit näha ekraani kaupa.
MOVE – käsk kataloogide ja failide liigutamiseks või ümbernimetamiseks
PATH – kuvab või seab kataloogiteed, kust otsitakse käivitatavaid faile
PAUSE – peatab skriptifaili töötlemise kuni kasutaja klahvivajutuseni.
POPD – muudab aktiivseks PUSHD käsuga määratud kataloogi.
PRINT - käsk tekstifaili printimiseks.
PROMPT - võimaldab muuta süsteemiviiba välimust
PUSHD -muudab aktiivseks määratud kataloogi ja seab mällu parajasti aktiivse kataloogi POPD käsu jaoks.
RD – käsk kataloogi kustutamiseks.
RECOVER – käsk informatsiooni lugemiseks vigaselt kettaseadmelt.
REM – skriptifailis rea väljakommenteerimiseks
REN või RENAME – käsk failinime muutmiseks.
REPLACE – käsk failide ülekirjutamiseks.
RMDIR – käsk kataloogi kustutamiseks.
SET – käsk globaalsete süsteemimuutujate kuvamiseks ja muutmiseks.
SETLOCAL – võimaldab muuta keskkonnamuutujaid ainult skriptifaili piires lõpetatakse käsuga ENDLOCAL
SHIFT – käsk skriptifailis kasutaja poolt sisestatud parameetrite positsiooni nihutamiseks. %0 ja %1 jäetakse muutmata, %2 kuni %8 väärtus liigutatakse ühe positsiooni võrra väiksema muutuja külge. %3 väärtus %2 külge jne.
SORT – võimaldab sorteerida sisendiks antud stringe.
START – käivitab etteantud käsu või programmi uues aknas.
SUBST – võimaldab tekitada (ja kustutada) virtuaalse kettaseadme, mis viitab tegelikult mõnele kataloogile.
TIME - võimaldab kuvada või määrata süsteemi aega.
TITLE - võimaldab muuta parajasti aktiivse command prompt akna nime
TREE - näitab etteantud seadme või kataloogi failisüsteemi struktuuri.
TYPE – näitab tekstifaili sisu
VER – näitab Windows'i versiooni.
VERIFY – võimaldab failide kirjutamiskontrolli sisse ja välja lülitada.
VOL – kuvab partitsiooni nime ja seerianumbri.
XCOPY – vahend failide ja kataloogide kopeerimiseks (võimaldab ka alamkataloogide kopeerimist)

Program files ringisuunamine teisele kettale (vabatahtlik).

1. Kopeeri Program files ja Program Files (x86) uuele kettale:

robocopy "C:\Program Files" "E:\Program Files" /E /COPYALL /XJ
robocopy "C:\Program Files (x86)" "E:\Program Files (x86)" /E /COPYALL /XJ

2. Tee kataloogidele link:

mklink /J "C:\Program Files" "E:\Program Files"
mklink /J "C:\Program Files (x86)" "E:\Program Files (x86)"

3. Käivita regedit

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion

Seal on võti ProgramFilesDir muuda selle parameetreid. Samuti x86 parameetreid