4G

Allikas: Traadita Wiki by Jan & Co.
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti

4G (inglise keeles fourth generation - neljas põlvkond) märgib tavaliselt mõne seadme, tarkvara või standardi neljandat põlvkonda, antud kirjutis räägib neljanda põlvkonna mobiilsidevõrgu standardist. See on arenenum versioon 3G ja 2G perede standarditest. 4G komplekti maksimaalne allalaadimise kiirus on suure liikuvusega seadmetes (näiteks mobiiltelefonides) 100 Mbit / s ja väikese liikuvusega seadmetes (näiteks eraldiseisev traadita modem) 1 Gbit / s.

4G süsteemilt oodatakse mitmekülgset ja turvalist IP põhist lahendust, kus oleks kasutajatele tagatud mitmesugused teenused, nagu näiteks ultra-lairiba Internet, VoIP, mänguteenused ja multimeediavoog.

Palju segadust on tekitanud tõsiasi, et tehnoloogiad, mis on hetkel turul ja mida tootjad reklaamivad kui "4G" on 4G tehnoloogia eelkäijaid nagu mobiilne WiMAX ja Long Term Evolution(LTE). Need versioonid aga ei täida ITU-R nõudeid, kus andmeedastuskiirus peab 4G süsteemide puhul olema ligikaudu kuni 1 Gbit/s. Seega oleks neid õigem nimetada kui 3,9 põlvkonna standardid. Nendest nõuetest hoolimata on jätkatud 4G eelversioonide WiMAXi ja LTE turustamist 4G kaubamärgi all.

Kõigis ettepanekuis 4G-le on CDMA spektri hajutamise raadio tehnoloogia, mis kasutab 3G süsteeme ja IS-95, hüljatud ja asendatud sagedusala ühtlustatud skeemiga nagu OFDMA. See on kombineeritud MIMO-ga, näiteks mitmekordsete antennide, dünaamiliste kanalite jaotamise ja kanali sõltuvuse planeerimisel.

Kõik juhtmevaba telekommunikatsiooni ettevõtted on üldiselt 4G, kui arenenud juhtmevaba tehnoloogia, mis muuhulgas põhineb nii-nimetatud lai kanali OFDM tehnoloogial ja mille arhitektuur põhineb IP-l, omaks võtnud. Ühendriikides vastab nendele parameetritele Sprint-s 4G tehnoloogia. T-Mobile tehnoloogia aga nendele parameetritele ei vasta.

ITU nõuded

ITU(Rahvusvaheline Telekommunikatsiooni Liit) eesmärk on soodustada ülemaailmse telekommunikatsiooni levikut. ITU tugineb arengumaadele, kus tahetakse kindel olla, et nende tehnoloogia on standardne ja loodetavasti laia levialaga. Kuigi ITU on kasutusele võtnud soovitusi tulevase ülemaailmse telekommunikatsiooniside tehnoloogiate loomiseks, ei tee nad tegelikult standartiseerimist ega arendustööd ise vaid toetutvad oma töös teistele standartasutustele nagu IEEE, WiMAX Forum ja 3GPP. Hiljuti kiitis ITU töögrupp heaks kaks arenenud tööstustehnoloogiat kaasamaks ITU International Mobile Telecommunications Advanced (IMT-Advanced programmi), mis on keskendunud ülemaailmsete sidesüsteemide arendamisele, mis oleksid kättesaadavad juba paari aasta pärast. Töörühma eesmärgiks ei olnud kommenteerida tänapäevaseid 4G-sid, mis on Ameerika Ühendriikides välja antud, kui täpsem olla siis töögrupp otsustas mitte siduda IMT-Advanced programmi 4G tingimustega, tunnistades juba käimasolevat ühist kasutust tööstuses. Sellest hoolimata ignoreeris ITU turundus ja reklaamiosakond seda kokkulepet ja kasutas 4G terminit endi pressiteadetes. Kuigi ITU on loonud soovitusi IMT-Advanced-ile ei ole need soovitused aga siduvad ITU liikmesriikides.


4G eelkäijad ja kandidaadid

3GPP Long Term Evolution (LTE)

Eel-4G tehnoloogia 3GPP Long Term Evolution(LTE) on sageli reklaamitud kui „4G“, aga esimene LTE väljalase ei täida täielikult IMT-Advanced kriteeriume. LTE standardil on teoreetiline allalaadimiskiirus kuni 100Mbit/s ja üleslaadimiskiirus kuni 50Mbit/s, kui kasutati 20MHz kanalit – ja rohkem, kui kasutati MIMO( inglise keeles multiple-input multiple-output - mitu sisendit-mitu väljundit).

Maailma esimene avalikuks kasutamiseks mõeldud LTE-võrk avati kahes Skandinaavia pealinnas: Stockholmis(Ericssoni süsteem) ja Oslos(Huawei süsteem) 14. detsembril 2009, ja reklaamiti seda kui 4G võrku. Lõppkasutaja seadmed olid toodetud Samsungi poolt. LTE kuutasu Stockholmis on ligi 550 krooni kuus ja andmemaht on piiratud 30 GB-ni. Paljud suurimad mobiilifirmad Suurbritannias ja mujal maailmas on lubanud oma võrgud muuta LTE tasandile 2011 aasta algul.

Füüsiline raadioside võrk nimetati varajases staadiumis HSOPA(High Speed OFDM Packet Access), hiljem E-UTRA(Evolved UMTS Terrestrial Radio Access).

LTE Advanced

LTE Advanced (inglise keeles Long-term-evolution Advanced) on IMT-Advanced standardi kandidaat, ametlikult esitatud 3GPP organisatsiooni poolt ITU-T’le 2009. aasta sügisel, ja eeldatavasti tuleb välja 2012. 3GPP LTE Advanced sihtmärk on jõuda ja ületada ITU kriteeriumid. LTE-Advanced on sisuliselt LTE täiendus. See ei ole uus tehnoloogia, vaid praeguse LTE võrgu edasiarendus. See uuendus on kasumlik müüjatele: kõigepealt pakkuda LTE-d ja siis uuendust LTE-Advanced, mis on sarnane WCDMA uuendusele HSPA-ks. Lisaspekter ja multipleksimine võimaldavad saavutada LTE ja LTE-Advanced kiirema andmeside. Kordineeritud multipoint edastus tõstab süsteemi suutlikkust ohjata suuri andmekiiruseid. Loodetakse, et LTE kümnes väljalase saavutab LTE-Advanced kiirused. 8. väljalase toetab praegu kuni 300Mbps allalaadimiskiirust, kuid mis on ikka veel vähe, võrreldes IMT-Advanced standardiga.

4G eesmärgid

 • Paindlik kanali ribalaius, vahemikus 5–20 MHz, lisavõimalusena kuni 40 MHz.
 • Nominaalne andmeedastuskiirus 100Mbit/s, kui klient füüsiliselt liigub suure kiirusega jaama suhtes ja 1 Gbit/s, kui klient ja jaam on fikseeritud positsioonidel, nagu ITU-R on määratlenud.
 • Andmeedastuskiirus vähemalt 100Mbit/s kahe punkti vahel, olenemata nende punktide asukohast maailmas.
 • Sujuv lülitumine ühest võrgust teise heterogeenses võrgus.
 • Sujuv ühenduvus ja globaalne uitühendus võrkude vahel.
 • Kvaliteetne teenus järgmise põlvkonna multimeedia jaoks(näiteks HDTV, mobiil TV, sujuv voogvideo, videovestlus)
 • Koostalitlus olemasolevate juhtmevabade võrkudega.
 • Universaalne juurdepääs ja porditavus üle kõigi seadmete.
 • IP põhised väiksed tugijaamad(inglise keeles Femtocell).

4G eelised

4G süsteemi strateegiline nägemus kujunes esmakordselt USA Kaitseministeeriumi Teadus- agentuuril (inglise keeles Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA)). DARPA valis hajusarhitektuuri ja läbiva Interneti protokolli ja uskus algselt P2P võrku, kus iga mobiilne seade võib võrgus olla nii vastuvõtja kui ka saatja teiste seadmete jaoks, mis kõrvaldaks rumm-kodar (inglise keeles spoke-and-hub) arhitektuuri nõrkuse, mis eksisteerib 2G ja 3G mobiilivõrkudes. Alates 2.5G GPRS süsteemist on mobiilivõrgu süsteemid varustatud topelt infrastruktuuriga: pakettkommuteeritud sõlmpunktid andmeside jaoks ja kanalikommuteeritud sõlmpunktid häälkõne jaoks. 4G süsteemis on kanalkommutatsiooniga infrastruktuur kaotatud ja on ainult pakettkommutatsioonil põhinev võrk. See tähendab seda, et traditsioonilised häälkõned edastatakse läbi Interneti(IP-telefon).

Mobiilvõrgud nagu 4G, võimaldavad takistamatult liikumist. Seega failiedastus ei katke, kui terminal liigub ühest tugijaama levialast teise. Terminal jätab samaks ka IP-aadressi, kui toimub üleminek. See tähendab, et liikuv server on kättesaadav nii kaua, kuni see on mõne serveri levialas. 4G süsteemis on see liikuvus tagatud tänu mobiil-IP protokollile, mis on osa IPv6-st. Vanemates mobiilivõrgu põlvkondades põhines see füüsilisel ja andmelülikihi protokollil. Lisaks takistamatule liikumisele tagab 4G paindliku koostalitluse erinevate eksisteerivate traadita võrkudega, nagu näiteks satelliitvõrk, traadita mobiilside, WLAN ja PAN.

Säilitades takistusteta liikumist, pakub 4G traadita teenustele väga suurt andmeedastuskiirust, ootuspäraselt 100Mbit/s. Suurem ribalaius ja kiirem andmeedastuskiirus võimaldab 4G kasutajal vaadata kõrglahutusega videoid ja pidada videokonverentse. 4G traadita süsteem peaks suutma anda igakülgset IP lahendust , kus multimeedia rakendusi ja teenuseid on võimalik saata kasutajale ükskõik millal ja kuskohas kiirel andmeedastuskiirusel, esmaklassilisel kvaliteedil ja kõrge turvalisusega.

4G areng Eestis

Eestis andis TJA selleks otstarbeks konkursile sagedusvahemiku 2500-2690 MHz. Võitjateks osutusid Saunalahti, Dial Media, Tele2 ja EMT. Litsentsi väljastamiseks pidid ettevõtted viie päeva jooksul ära maksma 386 400 krooni suuruse riigilõivu, samuti jäi riigile 5 miljoni krooni suurune konkursi osalemistasu.

Lubatud tugijaamad Eestisse

1. Saunalahti lubas rajada 6001 tugijaama. (Elisa)
2. Dial Media lubas rajada 6000 tugijaama. (Elisa)
3. EMT lubas rajada kuue aastaga 1950 tugijaama.
4. Tele2 lubas üle Eesti rajada 1100 tugijaama.

Esimesed katsetused

1. Testi käivitas EMT 02.2010, kommertskasutuse loa sai aga 16.12.2010 ja avas testvõrgu 25.02.2010 Tallinnas, Solarise keskuses. 
2. loa sai Tele2 31.12.2010 ja avas 01.06.2010 testimiseks 4G võrgu Tallinnas. 
3. loa sai Elisa 06.01.2011 ja avas 08.06.2010 4G võrgu Tallinnas.

Sagedused Eestis

Tehnilise Järelevalve Amet (TJA) kinnitas 1800 MHz sagedusala konkursil võitjateks taotluse esitanud EMT, Tele2 Eesti ja Elisa Eesti.

Konkursi võitjad kohustuvad loaga väljastatud sagedused kasutusele võtma üle Eesti vähemalt 30 baasjaamas hiljemalt 2012. aasta detsembriks.

Vastavalt konkursi tingimustele kohustus EMT paigaldama hiljemalt 16.06.2013 üle Eesti välitingimustesse vähemalt 199 LTE (4G) 800 MHz tugijaama, katma teenusega 95 protsenti Eesti territooriumist ning tagama lõppkasutajale allalaadimise andmeedastuskiiruse vähemalt 5 Mbit/s.

12.08.2013 avas Elisa üle-Eestilise 4G LTE võrgu 800Mhz. Sagedusalaga 790-862 MHz. 800 MHz LTE võrk ei taga küll nii suuri andmesidekiiruseid kui praegu juba kasutusel olevad 2600 ja 1800 MHz LTE võrgud, kuna sagedusriba on väiksem, samas levib madalam sagedus paremini.

Elisa - 4G sagedused

LTE2600 (LTE Band 7)

Upload  2620-2640 MHz 	
Download 2500-2520 MHz

LTE1800 (LTE Band 3)

Upload  1805,1-1813,5 MHz 	
Download 1710,1-1718,5 MHz

LTE800 (LTE Band 20)

Tele2 - 4G sagedused

LTE2600 (LTE Band 7)

Upload  2520-2540/2640-2660 MHz 	
Download 2520-2540 MHz

LTE2100 (LTE Band 1)

Upload  2110,3-2140,1MHz
Download 1920,3-1950,1

LTE1800 (LTE Band 3)

Upload  1813,7-1822,1/1832,2-1848MHz MHz 	
Download 1737,2-1753/1718,7-1727,1 MHz

LTE800 (LTE Band 20)

Upload  852-862 MHz
Download 811-821 MHz

TELIA (EMT) - 4G sagedused

LTE2600 (LTE band 7)

Upload  2660-2680 MHz 	
Download 2540-2560 MHz

LTE1800 (LTE band 3)

Upload  1822,3-1830,7 MHz 	
Download 1727,3-1735,7	MHz

LTE800 (LTE band 20)

4G pakettide võrdlus - Internet arvutis

* Tabelis võib esineda ebatäpsusi, mille eest me ei vastuta, täpse info leiate alati teenusepakkujate käest !!!
* Kui soov on kasutada palju videovaatamise teenuseid jms. on mõtekas valida ainult mahuvaba pakett !!! 

TELIA (EMT) 4G - 05.08.2017

Pakett        Üles     Alla    Kuutasu Andmemaht   Kiirus kahaneb mahu täitumisel
----------------------------------------------------------------------------------------------------
4G 2GB        Piiramata  Piiramata*  7,99 €  1,5GB     Alla 200 kbits - Üles 64 kbps (Pole mõtet valida)
4G 3GB (Leti alt)  Piiramata  Piiramata*  8,49 €   3GB     Alla 200 kbits - Üles 64 kbps (Pole mõtet valida)
4G 8GB        Piiramata  Piiramata* 13,99 €   6GB     Alla 200 kbits - Üles 64 kbps (Pole mõtet valida)
4G 10GB(Leti alt)  Piiramata  Piiramata* 13,49 €  10GB     Alla 200 kbits - Üles 64 kbps (Vanaemale hädaga sobib)
4G 30GB       Piiramata  Piiramata* 17,49 €  30GB     Alla 200 kbits - Üles 64 kbps (Pigem valida mahuvaba pakett 16€)
4G 60GB       Piiramata  Piiramata* 24,49 €  60GB     Alla 200 kbits - Üles 64 kbps (Pigem valida mahuvaba pakett 21€)
4G 100GB       Piiramata  Piiramata* 35,49 €  100GB     Alla 200 kbits - Üles 64 kbps (Pigem valida mahuvaba pakett 21€)
4G Koduinternet   1Mbits    5Mbits   16,00 €   2TB     Ainult paikseks kasutuseks, kiirus ei muutu (kõigist odavaim mahuvaba pakett)
4G Koduinternet   5Mbits    20Mbits   21,00 €   2TB     Ainult paikseks kasutuseks, kiirus ei muutu, PARIM VALIK TELIALT.
 • 4G võrgu maksimaalne alla- ja üleslaadimiskiirus võimaldab kasutada internetti kiirusel vastavalt 4G seadmega kuni 300 Mbit/s alla ja 50 Mbit/s üles ning 3G seadmega kuni 21,6 Mbit/s alla ja 5,7 Mbit/s üles.
 • https://www.telia.ee/era/internet/nutiseadmes/internet-arvutis
 • Kiirus maal alla 30-50 Mbits. (02.2016)*
 • TELIA SOODUSPAKKUMISI EI TEE, HINNAD ON KIVIST !

TELIA (EMT) DIIL 4G - 28.03.2017

Pakett        Üles     Alla    Kuutasu Andmemaht   Kiirus kahaneb mahu täitumisel
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Diil 3G  L     1Mbits    3Mbits    5,93 €  15GB     Alla 200 kbits - Üles 64 kbps (kõigist odavaim kiiruse ja mahu suhtes)
Diil 4G XL     5Mbits   15Mbits   15,00 €  30GB     Alla 200 kbits - Üles 64 kbps
Diil 4G XXL     20Mbits   50Mbits   19,00 €  60GB     Alla 200 kbits - Üles 64 kbps

ELISA 4G - 28.03.2017

Pakett        Üles     Alla    Kuutasu Andmemaht   Kiirus kahaneb mahu täitumisel
----------------------------------------------------------------------------------------------------
4G Mint info     1Mbits    2Mbits   4,00 €  0,3GB     Alla 200 kbits - Üles 50 kbps (Mõttetu pakett)
4G Mint surf Plus  2Mbits    5Mbits   10,00 €  5GB     Alla 200 kbits - Üles 50 kbps (Vanaemale hädaga sobib)
4G Mint social    5Mbits    15Mbits   15,00 €  30GB     Alla 200 kbits - Üles 50 kbps (Mininaalselt sobib) Leti alt 7,50€)
4G Mint film     20Mbits   50Mbits   19,00 €  60GB     Alla 200 kbits - Üles 50 kbps (17€ leti alt)
4G Mint light    10Mbits   30mbits   22,00 €  Piiramata   MAHUVABA, kõikjal kasutuseks (Mahuvaba pakett, parim valik ELISA-lt) 
Letialune      25Mbits   75Mbits   23,00 €  75GB     Alla 200 kbits - Üles 50 kbps
4G Mint unlimited*  Piiramata  Piiramata  39,00 €  Piiramata   MAHUVABA (36€ leti alt) (Kõigist kiireim mahuvaba pakett)
 • https://www.elisa.ee/et/eraklient/internet/mobiilne-internet/koju
 • Lepingus on märgitud fikseeritud kiirused alla: 100 Mbist/Üles: 50Mbits.
 • 4G Mint social - Rõuge vald - h*tp://www.speedtest.net/result/5741164583.png
 • 4G Mint social - Rõuge vald - h*tp://www.speedtest.net/result/5741171099.png
 • ELISA TEEB SOODUSPAKKUMISI KÜSIGE !

TELE2 4G - 28.03.2017

Pakett        Üles     Alla    Kuutasu Andmemaht   Kiirus kahaneb mahu täitumisel
----------------------------------------------------------------------------------------------------
4G Internet Basic  Piiramata  Piiramata  5,99 €   2GB     Alla 200 kbits - Üles 64 kbps (Pole mõtet valida)
4G Standard S    Piiramata  Piiramata  7,99 €  10GB     Alla 200 kbits - Üles 64 kbps (Letialune) (Vanaemale hädaga sobib)
4G Standard M    Piiramata  Piiramata  9,99 €  20GB     Alla 200 kbits - Üles 64 kbps (Letialune)(Mininaalselt sobib)
4G Standard*    Piiramata  Piiramata  14,99 €  30GB     Alla 200 kbits - Üles 64 kbps (Mininaalselt sobib)
4G Koduinternet   10Mbits   30 Mbits  20,99 €  Piiramata   MAHUVABA, kõikjal kasutuseks - Parim valik TELE2-lt 
4G Advanced *2    Piiramata  Piiramata  22,99 €  90GB     Alla 200 kbits - Üles 64 kbps (Pigem valida mahuvaba pakett 20,99€)
4G Premium *3    Piiramata  Piiramata  34,99 €  150GB     Alla 200 kbits - Üles 64 kbps (Pigem valida ELISA mahuvaba pakett 36€)
4G Unlimited     Piiramata  Piiramata  38,99 €  Piiramata   MAHUVABA, kõikjal kasutuseks (Pigem valida ELISA mahuvaba pakett 36€)
 • http://tele2.ee/internet/internet-seadmes/internet-arvutis
 • http://tele2.ee/internet/internet-seadmes/koduinternet
 • Tegelikkuses üsna linnas 50Mbits-100Mbist/ maal alla kõigub 5-70 Mbits (11.2016)
 • Võrus proovitud 4G Koduinternet Üles 2,8 Mbits Alla 28 Mbits. (24.10.2016)
 • Rõuge vald - B593s-22 - 4G Koduinternet - h*tp://www.speedtest.net/result/5741145939.png
 • Rõuge vald - B593s-22 - 4G Koduinternet - h*tp://www.speedtest.net/result/5741149078.png
 • 1* Letialune pakkumine eeldab 24-kuulise tähtajaga lepingu sõlmimist. Kuumaks 9,99€.
 • 2* Letialune pakkumine eeldab 12-kuulise tähtajaga lepingu sõlmimist. Kuumaks 11,50€.
 • 3* Letialune pakkumine eeldab 12-kuulise tähtajaga lepingu sõlmimist. Kuumaks 17,50€.
 • ELISA TEEB SOODUSPAKKUMISI KÜSIGE !

STARMAN 4G - TELE2 VÕRGU KAUDU - 23.10.2016

Pakett        Üles     Alla    Kuutasu Andmemaht   Kiirus kahaneb mahu täitumisel
----------------------------------------------------------------------------------------------------
3G S         1 Mbits    5 Mbits   10,00 €  30GB     Alla 200 kbits - Üles 64 kbps
4G M         1 Mbits    5 Mbits   15,99 €  Piiramatu  (MAHUVABA, Parem pakkumine kui TELE2 endal)
4G L         5 Mbits   30 Mbits   20,99 €  Piiramatu  (MAHUVABA, Sama kuumaksu eest tasub eelistada TELE2 Koduinternet)
4G XL        Piiramatu  Piiramatu   36,99 €  Piiramatu  (MAHUVABA, Parem pakkumine kui TELE2 endal)

Parim ruuter saadaval Eestist Huawei E5186s-22a Kiirus kuni 300 Mbits

4G/LTE FDD: Downstream: 300Mbit/s Upstream: 150Mbit/s
4G/TD-LTE: Downstream: 224Mbit/s Upstream: 20Mbit/s
3G DC-HSPA+:Downstream: 42Mbit/s Upstream: 5.76Mbit/s
3G HSPA+:  Downstream: 21Mbit/s Upstream: 5.76Mbit/s
3G UMTS:  Downstream: 384Kbit/s Upstream: 186Kbit/s
 • 2 antennipesa MIMO jaoks. (Mobiilne võrk)
 • Wifi antennid on seadmesisesed.
Riistvara versioon: CL1E5175HM 
Tarkvara versioon: 21.302.01.00.07 
Veebi kasutajaliidese versioon: 16.100.02.00.03 
internet.emt.ee
 • 124€ - TELE2 poes - Inglise, vene, lätikeelne menüü.
Software version: 21.306.01.00.670 
Hardware version: CL1E5175HM 
Web UI version: 16.100.02.00.03 
4g.tele2.ee

Huawei B593s-22 4G (Kiirus kuni 150Mbits)

Parim antenn saadaval Eestis Rantelon Nelli-0727

 • Kaabli mark RF-195 LTA 50 ohm low loss cable 0,95/2,80/5,00 53/37
 • Kaabli pikkus 7m.

Välised viited

Telia - Palju on mahtu jäänud