Raadioside s6nastik

Allikas: Traadita Wiki by Jan & Co.
(Ümber suunatud leheküljelt Raadioside sõnastik)
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
 • 55 - Best Success e. Palju edu.
 • 73 - Best Regards e. Parimad soovid. Öeldakse raadioside lõppu.
 • 88 - Love and kisses e. Kallistused ja suudlused. Öeldakse raadioside lõppu naisterahvaga sidetades.
 • ADIF - Amateur Data Interchange Format, logiraamatute failiformaat tarkvarades kasutamiseks.
 • AFC - Automatic Frequency Control.
 • AFSK - Audio Frequency Shift Keying.
 • AGC - Automatic Gain Control.
 • ALC - Automatic Level Control e. Automaatne Modulatsioonitaseme kontroll, et heli poleks liiga vali, sest see võib hakata häält moonutama.
 • AM - Amplituudmodulatsioon.
 • Amplifier - Võimendi, antennivõimendi etc.
 • ANL - Automatic Noise Limiter e. automaatne müra piiraja e. nupp mille sisselülitamisel vähendatakse staatilist eetrimüra.
 • Antennipööraja - Süsteem motoriseeritult antenni pööramiseks.
 • Antennituuner - Seade mis sobitab antenni näivtakistuse raadiojaama väljundtakistusega.
 • ATU - Antenna Unit Tuner e. Antennituuner.
 • APRS - Automatic Packet Reporting System.
 • ARRL - American Radio Relay League, ameerika raadioamatööride organisatsioon http://www.arrl.org
 • ARS - Automatic Repeater Shift.
 • ARTS - Auto-range Transponder System.
 • ASC - Automaatne mürasummutus kontroll. Selline funktsioon on mõnigatel CB jaamadel.
 • ATT - Attenuator. Signaalide summutaja, mis vähendab oluliselt ka segajaid raadioeetris.
 • ATV - "Amateur Television"; Tavaliselt leitavad 430 MHz ja 1.2 GHz bandidelt.
 • Band - Kindel sagedusala vahemik. Nagu näiteks 160m, 80m, 40m, 20m, 10m jne...
 • Base Station - Baasjaam.
 • BPSK - Binary Phase Shift Keying, üks digiside modulatsiooni liikidest.
 • BNC - Antennipistiku/pesa tüüp raadioside seadmetel.
 • CB - Vabakasutuses olev raadiosidevahend. Eestis ja mõnelpool EU-s on sagedusala 26,965 - 27,405 MHz.
 • Breikama - Inglise keeles BREAK (loe. Breik) mis tähendab Katki, ehk ühesõnaga kellegi jutule vahele segama, et saada sidet kellegagi eetris juttu ajavate sidetajatega.
 • CAT - Computer Aided Transceiver e. süsteem mille abil saab raadiosaatjat juhtida arvuti abiga.
 • CTCSS - On PMR jt. raadiosidevahendites olev toonide funktsioon, mille kasutamisel avab vaid sama koodiga raadiojaamad, ehk kuuled ainult seda mis sulle ette nähtud.
 • Clar - Ka Clarifier ja ka RIT on nupp millest saab timmida vastuvõtvat poolt täpselt õigele sagedusele, muutmata samas saatvat sagedust, kasutusel just eelkõige SSB modes.
 • CW - Maakeeli tähendab see Morset.
 • CQ CQ - Raadioamatööride väljakutsumiseks kasutatav lühend. Eestikeelne vaste on KÕIGILE KÕIGILE.
 • dBd - Decibel dipole. dBd on antenni võimenduse mõõteühik. dBd = dBi - 2.15
 • dBi - Decibel isotropic. dBi on antenni võimenduse mõõteühik. dBi = dBd + 2.15
 • DCS - Digital Coded Squelch e. digitaalselt kodeeritud signaalipiiraja.
 • Dipoolantenn - Lihtne 2 traadist koosnev antenn.
 • DR - Lühend sõnast Dear, kallis, austusavaldus. Näide: GOOD EVENING, DR JAN, HW ARE U?
 • DSP - Digital Signal Processing.
 • DSW - Venekeele lühend sõnast Do Swidanija e. nägemiseni, kasutatakse CW-s ja digisides.
 • DTMF - Dual Tone, Multiple Frequency.
 • Dual-band antenn - Antenn mis on valmistatud töötama 2 erineval sagedusalal e. bandil.
 • Dual watch - DW on raadiojaama funktsioon mis lubab jälgida 2 sagedust korraga.
 • Dummy load - On lisavahend mis pannakse antennipistikusse antenni asemel, et samalajal saaks testida/timmida raadiojaama ilma, et sealt signaali välja saadetakse, ühesõnaga koormustakistus antenni asendamiseks.
 • Dupla - Amatööride väljend, kui 2 meest läksid üheaegselt saatele ja selle tagajärjel tekkiv mittearusaadav kõne.
 • Duplex - Sidemoodus kus saatev ja vastuvõttev osa on erineva sageduse peal.
 • DX - Raadiojaam mis on kuskil hästi kaugel sinust või siis kaugsidet tegema.
 • Eelvõimendi - Inglise keeles Preamplifer on seadeldis mis võimendab sissetulevat signaali.
 • EHF - Extremely High Frequency e. Äärmus kõrgsagedus - sagedus vahemikus 30-300 GHz.
 • EME - Earth-Moon-Earth e. Maa-Kuu-Maa sided, sided kuu pealt peegeldusena maale tagasi.
 • ERP - Effective Radiated Power.
 • FB - Fine Bussiness e. side oli kvaliteetne. Lühendit asutatakse CW ja digisidedes.
 • Feeding - i.k. Fading. Kõikuv levi. Maapealne ja DX laine satuvad vastasfaasi siis tekib feeding. Q-kood on QSB.
 • Filter - On seade mis laseb läbi, ainult teatud vajalikud signaalid ja ülejäänud jätab nö. uksetaha.
 • FM - Sagedusmodulatsioon.
 • Ground - Tähendab elektriskeemi miinus klemmi.
 • GND - Tähendab elektriskeemi miinus klemmi.
 • HAM - Ingliskeelne termin mis tähendab raadioamatööre.
 • Harmoonilised signaalid - Ehk signaalid, mis tekitavad häireid kõrvalsagedustele. Seda võivad tekitada nö. rikkis või halvasti kokkusobitatud raadioseadmed.
 • HF - High Frequency e. Kõrgsagedus - sagedus vahemikus 3-30 MHz.
 • Hi - Raadioamatööride keeles naerma, naeran.
 • ITU - International Telecommunications Union. (Rahvusvaheline Elekterside Liit)
 • IOTA - Islands on the Air. Saared eetris, igal saarel on oma kindel IOTA number.
 • IRC - International Reply Coupon e. kupongide süsteem millega saab tagasi saata kirju QSL kaartidega.
 • J-Pole - Antennitüüp.
 • Kaabli varjestus - Kutsutakse ka väljendit kaablisukk, koaksiaalkaabli pealmine kiht mis on ümber kaabli keskmise soone.
 • Kabul - Släng PMR446 käsijaama kohta. Ka kõiki teisi käsijaamu võib nimetada "kabul".
 • Kandev - On väljend, kui raadioeeterisse tuleb modulatsioonimüra aga kellegi häält sealt ei kostu e. sama situatsioon kui vajutame korra PTT nupu alla ja laseme taas lahti aga eetrisse me ei räägi.
 • KSV - (KСВ - Kоэффициент стоячей волны - Koeficent stajachcei volnõ - Seisulaine koefitsent) Vanemad amatöörid pruugivad venekeelset väljendit, nooremad tunnevad seda kui SWR.
 • Kuuside - sama mis EME - Earth-Moon-Earth e. Maa-Kuu-Maa sided, sided kuu pealt peegeldusena maale tagasi.
 • Käänuspää - Võrukate ütlus vahekaabli kohta, mis läheb näiteks võimu ja jaama vahele.
 • LED - Light Emitting Diode.
 • LCD - Raadiojaama ekraan kust loeb välja sageduse jms info.
 • LF - Low Frequency e. Madalsagedus - sagedus vahemikus 30-300 KHz. LW on selle laineala osa.
 • LSB - Alumise külgriba modulatsioon.
 • LW - Long Wave ehk Pikklaine ehk sagedus vahemikus 150 - 300 KHz.
 • Lõppaste - Raadioamatööride slängis lõppvõimendus.
 • Lällar - Rekkameeste slängis CB raadiojaam.
 • Manipulaator - Spetsiifilises terminoloogias kasutatav sõna mikrofoni kohta.
 • Mic Gain - On nupp raadiojaamal millega saab reguleerida mikrofoni tundlikkust/võimendust. Samuti tuleks tähelepanu pöörata sellele, et ei tekiks ülevõimendust.
 • Mikrofoni võimendi - Raadioamatööride släng, mis tähendab võimendit. Samas võib ka mikrofonil olla eelvõimendi.
 • Modulatsioon - Modulatsioon on raadioeetris kostuv sahin/kahin.
 • MOX - Nupp HAM raadiojaamal millega saab panna jaama käsitsi saatele, ühesõnaga võib nupu kohta öelda PTT lukk.
 • MW - Middle-wave ehk Kesklaine ehk sagedus vahemikus 300 - 3000 kHz.
 • NAC - Nordic Activity Contest.
 • NB - Raadiojaama mürasummutus funktsioon, summutab tehislikku müra, kuid mitte atmosfääri müra.
 • Noise Blanker - Raadiojaama mürasummutus funktsioon, summutab modulatsiooni müra/sahinat.
 • NiCd - Ni-Cad või Nickel Cadmium, laetavate akude uuem tüüp mida kasutatakse käsiraadiosaatjates.
 • NiMH - Nickel Metal Hydride, laetavate akude vanem tüüp mida kasutatakse käsiraadiosaatjates.
 • OM - Old Man ehk Vanem inimene - Sõber, kauaaegne sidetaja.
 • PA - Raadiojaama Public Access sisselülitusnupp või ühendus pesa, kus jaamal lülitatakse sisse megafon funktsioon.
 • Peanahk - Raadioamatööride slängis kasutatav sõna mis tähendab uut raadioamatööri keda pole veel kuulnud.
 • PEP - Peak Envelope Power, kasutatakse SSB peal väljundvõimsuse mõõtmiseks.
 • PL - Private Line, Motorola CTCSS kaubamärk, ühesõnaga sama mis CTCSS.
 • Pemar - Släng PMR446 käsijaama kohta.
 • PMR446 - Vabakasutuses olev raadiosidevahend, sagedusalas 446,00625 - 446,09375 MHz.
 • Pole kõrvu - i.k. No ears - Raadioside Släng sellekohta, et saade on hea aga vastuvõtt on vilets, ehk ei kuule teist poolt.
 • PSK31 - Digiside mode e. Phase shift keying (PSK) kiirusel 31 baud. http://www.psk31.org.
 • PTT - Nupp mille abil raadiojaam läheb saatele.
 • Preamp - Ehk Preamplifier e. eelvõimendi on seadeldis mis võimendab sissetulevat signaali.
 • Q-koodid - 3 sümboli pikkused koodid mis algavad Q tähega. Kasutatakse nii morses kui kõnesides, et kokku hoida aega.
 • QRB - Vähendage võimsust. Jaam töötab väikse võimsusega. Vaata Q-koodid.
 • QRM - Eetris on häired. Vaata Q-koodid.
 • QSB - i.k. Fading. Kõikuv levi. Vaata Q-koodid.
 • QSL - Vastuvõtu kinnitus. Vaata Q-koodid.
 • QSL-kaart - On raadioamatööride poolt saadetud postkaart mis kinnitab, et raadioamatöörid said kahepoolset sidet.
 • QTH - Asukoht. Mis on teie asukoht. Vaata Q-koodid.
 • Raport - Sama mis RST e. raport side kvaliteedi kohta R (loetavus), S (signaalitugevus), T (toon).
 • RF Gain - On nupp raadiojaamal väljundvõimsuse reguleerimiseks.
 • RIG - Raadioseade, kas saatja, vastuvõtja või transiiver.
 • RIT - Receive Incremental Tuning.
 • Roger beep - PMR, CB jaama lisafunktsioon, mille sisselülitades tekib side lõpul või alguses või mõlemal juhul, piuks, mis annab märku vastassidetajale, et ta võib saatele minna, see on abiks just kehvades sideoludes, tavaoludes seda ei kasutata, sest toon on üsna terav ja hea kvaliteediga side juures häiriv.
 • RX - RX (Recive) on lühend raadiosides mis tähendab seadme, vastuvõtvat poolt.
 • RST - Readability, Strength, Tone - Süsteem sidekvaliteedi (raporti) andmiseks.
 • RTTY - Radio Teletype.
 • Repeater - Repeater on seadeldis, mille abil laiendatakse raadioside leviala. Repeatereid on 2 liiki, Simplex ja Duplex repeaterid. Simplex repeaterit kutsutakse PMR sides ka sageli papagoiks.
 • Rusikas - CB lainealal sidetajate släng mis tähendab võimendust.
 • SASE - Self Addressed, Stamped Envelope e. aadresseeritud ja margistatud ümbrik, millega vastaspool QSL kaardi sulle tagasi saadab.
 • SDR - Software Defined Radios e. digitaalne raadiovastuvõtja kus kõik filtrid jms. on tarkvaralised.
 • Seisulaine - On seisev laine, mille korral võnkumiste energia levikut ei toimu.
 • S-meeter - Seadeldis mis näitab raadiojaama sissetulevat signaali tugevust.
 • Squelch - SQL e.Kahinalukk e. nupp mille abil keeratakse maha pidev modulatsiooni sahin/kahin, nupp keeratakse piiripeale, et läbi hakkaks kostma vaid, veidi tugevam sidetajate hääl.
 • SHF - Super High Frequency e. Superkõrgsagedus - sagedus vahemikus 3-20 Ghz.
 • Simplex - Saade ja vastuvõtt toimub täpselt samal sagedusel.
 • SSB - Ühe külgriba modulatsioon (Single Side Band).
 • SW - Shortwave ehk Lühilaine ehk sagedus vahemikus 3,000 kHz kuni 30,000 kHz (3–30 MHz).
 • SWL - Shortwave Listener e. amatöör kes kuulab lühilainet, aga ei saada.
 • SWR - Seisulaine tegur, mis näitab kas antenn on hääles või mitte.
 • SWR Meter - Seisulaine mõõtmise vahend.
 • Papagoi - PMR446 sidetajate poolt pruugitav sõna Simplex repeateri kohta e. seadeldis, mille abil laiendatakse raadioside leviala.
 • Simplex - Sidemoodus kus nii saatev kui ka vastuvõttev osa on samal sagedusel.
 • Split - Nupp HAM raadiojaamal, millega saab saate ja vastuvõtu panna erinevatele sagedustele või bandidele.
 • SSTV - Moodus QSL kaartide saatmiseks üle raadioeetri.
 • Tangent - Sama mis PTT e. nupp mille abil raadiojaam läheb saatele.
 • Transiiver - Raadiojaam mis saadab ja võtab vastu analoog- või digitaalsignaale.
 • Tundlikkus - (Sensitivity) Raadiojaama tundlikkus, ühik mis näitab, kui nõrku signaale on jaam veel võimeline tajuma, üldiselt mida väiksem on number seda tundlikum jaam on, kuid alati ei pea paika.
 • TX - TX (Transmit) on lühend raadiosides mis tähendab seadme, saatvat poolt.
 • UHF - Kas antennipistiku/pesa tüüp raadiosides või ultrakõrgsagedus e. sagedus vahemikus 300 MHz kuni 3 GHz.
 • USB - Ülemise külgriba modulatsioon. Modulatsioon mida kasutatakse 20, 17, 15, 12 ja 10 meetri raadiamatööride bändis ja VHF ja UHF bandides.
 • Vastukaalud - Vastukaalud on Ground Plane e. vertikaalantenni alumised elemendid, mis ühenduvad kaablisukale.
 • Veerimistabel - On tähtede või sõnade edastamiseks loodud tunnussõnad, rasketes sidepidamise oludes.
 • Vibraator - On antenni aktiivelement. CB Ground Plane vms. vertikaalantennil on see nö. püstine osa mis on taeva suunas.
 • VHF - Ülikõrgsagedus - sagedus vahemikus 30-300 MHz.
 • VLF - Very Low Frequency - sagedus vahemikus 3-30 KHz.
 • VOX - On raadiosaatjate funktsioon, mille sisselülitades läheb jaam heli peale saatele.
 • Välipäev - Ehk Field Day on üritus kus amatöörid sõidavad välja loodusesse võistlusi/sidesi pidama raadiojaamadega.
 • Wattmeeter - Seade mis näitab raadiojaama väljundvõimsust.
 • WAC - Worked All Continents e. Diplomi tüüp, kus amatöör on sidetanud kõikide maailmajagudega.
 • WARC - World Administrative Radio Conference.
 • WARC Bands - Bandid mis on 30, 17, ja 12 meetri lainealal.
 • wpm - Words per minute e. mitu sõna minutis edasi antakse, kasutusel CW sides.
 • WX - Weather e. lühend ilma puhul, kasutatakse CW ja digisides.
 • XMIT - Lühend sõnast Transmit e. saaatma.
 • XYL - ex-YL e. vanem naisterahvas.
 • Yagi - On üks suundantenni liikidest.
 • YL - Young Lady e. noorem naisterahvas.
 • Ülilevi - On nähtus kus, raadiolained hakkavad peegelduma, murduma ja levima ebaloomulikult kaugele, igapäevase kohaliku side asemel kuuleb kaugeid jaamu, tänu sellele on kohalik side sellel ajal häiritud.